Svensk Mjölks 10 förslag till uppdaterad livsmedelsstrategi

Ko på bete

Inför ersättning för bete och gör en översyn av beteslagen, förenkla miljökonsekvensbeskrivningarna och öka investeringsstödet till stallar. Det är några av Svensk Mjölks prioriteringar i sitt inspel till en uppdaterad nationell livsmedelsstrategi.

Svensk mjölkproduktion är en förutsättning för att Sverige ska nå sina miljömål och mjölkproduktion är på många sättgrunden i svenskt lantbruk.  

Svensk Mjölk vill att den nya livsmedelsstrategin ska stärka svensk krisberedskap och försörjningstrygghet. För att det ska bli verklighet krävs det ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.  

Här är 10 av Svensk Mjölks förslag på revidering i livsmedelsstrategin

  1. Alla skolor ska servera skolmjölk.  
  2. Andelen svensk mjölk och mjölkprodukter i offentlig sektor ska öka.  
  3. Ökad export av svensk mjölk och mjölkprodukter.  
  4. Bibehåll målen för ekologisk produktion och konsumtion i offentlig sektor.  
  5. Ge stöd för ökad inhemsk produktion av foder.  
  6. Inför långsiktiga investeringslån med låg ränta och lånegarantier. Tillväxtbolaget bör få medfinansiering via offentliga medel  
  7. Resurserna bör öka för investeringsstöd till stallar  
  8. Utveckla arbetet med regelförenkling och god myndighetsutövning.  
  9. Inför ersättning för bete och gör en översyn av beteslagen.
  10. Förenkla miljökonsekvensbeskrivningarna.