Tillsynsavgiften för lantbruksföretag i Karlstad kommun tas bort under 2022!

Den 19:e september tog fullmäktige  beslut om detta

LRF Karlstads kommungrupp har lagt fram ett förslag om detta under våren med frågan om kommunen på så vis är villiga att hjälpa till att främja livsmedelsproduktionen i kommunen.

Det politiska styret i kommunen nappade på förslaget och visar därmed att Karlstad kommun bryr sig om och är villig att göra det de kan som ett snabbt steg i att försöka öka själv-försörjning i och med den osäkra tid vi lever i.

Fullmäktige tog detta som beslut den 19:e september vilket innebär att Karlstads lantbrukare slipper betala ca 200 000kr i tillsynsavgifter under 2022.

På Karlstad.se kan du läsa beslutet i korthet:
Slopade avgifter för lantbrukare under 2022

Kajsa Edbom