Tips vid foderbrist för hästägare

Hästar i Byskeby, Västerbotten

På flera håll i landet är det för tillfället svårt för hästföretagare att få tag på tillräcklig mängd vinterfoder. Här hittar du tips och råd som är bra att tänka på när fodertillgången är ansträngd.

Minska behovet av vinterfoder genom längre betesperiod

Låt hästarna gå länge på bete för att minska behovet av vinterfoder och använd tillgängliga marker på ett genomtänkt sätt. Tänk på att kontrollera betesmarken innan du släpper hästarna om den inte betats på länge. Exempel på växter att vara uppmärksam på är Stånds och Sprängört.

Giftiga växter - HästSverige (hastsverige.se)

Byt fodermedel

Det kan också vara aktuellt att byta fodermedel från det man vanligen utfodrar med. Utöver olika typer av vallfoder (hö, hösilage, ensilage, grönpellets, bete med mera) kan till exempel helsädesensilage vara ett alternativ. 

Så utfodrar du hästen vid foderbrist - HästSverige (hastsverige.se)

Importera foder

Om du väljer att importera foder finns det flera viktiga aspekter att ta hänsyn till, exempelvis spridning av smittsamma sjukdomar och oönskade ogräs. Det kan också krävas olika typer av registreringar och tillstånd för att importera, frakta och distribuera fodret.

Importera foder (lrf.se)