Tomas föreslås bli ny ordförande för LRF Mälardalen

Tomas Olsson

LRF Mälardalens valberedning nominerar Tomas Olsson som ny regionförbundsordförande att efterträda Per Pettersson, som avgår vid stämman i mars. Vem är Tomas, vad vill han med ordförandeskapet om han blir vald och hur resonerar valberedningen? Här finns svaren!

Vem är Tomas Olsson?


Tomas är vice ordförande i LRF Mälardalens styrelse och driver Norrby gård utanför Kungsör tillsammans med familjen och en anställd. Huvudinriktningen är lammproduktion, men i företaget finns även spannmålsodling, köttdjursproduktion med dikor, skog och entreprenadverksamhet med kalk- och gödselspridning och rundbalspressning.

- Jag har varit lammproducent i 30 år och har utvecklat vårt företag från 25 till 1000 tackor med stor inspiration från de stora fårländerna Nya Zeeland och Storbritannien, berättar Tomas.

- Under många år har jag engagerat mig i utvecklingen av svensk lammproduktion i min roll som ordförande i Sveriges lammköttproducenter. Under de senaste åren har jag engagerat mig i LRF då jag känner att vi kan och vill producera mat i världsklass, men att vi måste ha villkor som gör det möjligt. Det som gör det extra roligt just är att vi i samhällsdebatten har livsmedelsförsörjningen så högt uppe på agendan!

Fem frågor till Tomas


Varför tackade du ja till att bli föreslagen som ordförande?
Till att börja med finns det ett förtroende för mig att axla rollen som ordförande och jag har möjligheten i företagandet hemma, jag är i en fas i livet när det finns utrymme för att ha ett ordförandeuppdrag.

Sedan gillar jag utmaningar. Det är en spännande tid nu, samtidigt som det är kris och krig, jobbar vi i medvind just nu när politiker, beslutsfattare och myndigheter visar intresse för vår näring. En av våra viktigaste uppgifter är att skapa förståelse för den gröna näringens betydelse för samhället.

Hur ser du på ordförandeuppdraget?
Det är en viktig roll för näringen och ett ärofyllt uppdrag. Man är vald i förtroende att få företräda regionens medlemmar och det är med stor ödmjukhet och ära jag tackar ja till att bli nominerad.

Vad vill du med uppdraget som ordförande om du blir vald?
Jag vill att alla medlemmar ska känna att de är en del i arbetet med att trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige. Lönsamhet är A och O. Vi måste ha myndigheter och politiker som möjliggör att vi kan producera livsmedel. Utan företagaren och bonden på gården blir det ingenting. Att kommunicera och skapa förståelse för detta vill jag göra tillsammans med alla, från medlemmen på gården och lokalavdelningar, kommungrupper och LRF Ungdomen till regionstyrelsen och medarbetarna.

Vilka frågor brinner du för?
Näringspolitiskt påverkansarbete som skapar lönsamhet och ökad konkurrenskraft är det som ligger mig närmast.

Vad är mest givande med ditt nuvarande uppdrag som vice ordförande i LRF Mälardalen?
Att träffa alla människor i många olika sammanhang, medlemmar, politiker och beslutsfattare, och känna att man gör nytta. Eftersom jag själv är företagare med djur, spannmål och skog och lever mitt i lantbruksföretagandet, och liksom våra medlemmar är berörd av regler och villkor och de politiska beslut som tas, är det alltid givande att diskutera dessa frågor.

 

Valberedningens ordförande Roberth Kihlin och Tomas Olsson

 

Varför har valberedningen nominerat Tomas?


Roberth Kihlin, du är valberedningens ordförande, varför tror ni att Tomas skulle bli en bra ordförande?

Som regionförbundsordförande måste man ha mycket god insikt i LRF och LRFs arbete, ha ett helikopterperspektiv, vara påläst och ha förmågan att kunna prata med människor i alla sammanhang. De egenskaperna har Tomas. Framför allt har han en bred förankring och har förtroendet från medlemmar, lokalavdelningar, kommungrupper och styrelsen. Vad medlemmarna och styrelsen tycker väger tungt när valberedningen nominerar en ny ordförande. Det är en helt enig och samstämmig valberedning som föreslår Tomas som ny ordförande.

Hur går processen till att ta fram förslag till ny ordförande?
Valberedningens arbete pågår hela året och vi har länge vetat att nuvarande ordförande kommer att kliva av nästa år, så vi har varit väl förberedda på situationen att ta fram ett förslag till ny ordförande. Vi har också alltid successionstanken levande i intervjuer och diskussioner.

Under hösten har hela valberedningen intervjuat varje styrelseledamot och vi har skickat ut ett brev till alla lokalavdelningar och kommungrupper i regionen med frågor om vem de skulle vilja se som ny ordförande och vilka egenskaper de anser att en ordförande bör ha. Vi anser att det är av största vikt att nomineringsprocessen till alla valbara poster sker i demokratisk anda.

 

Stämman fattar beslutet


LRF Mälardalens regionförbundsstämma fattar beslut om ny ordförande den 15 mars.

Valberedningen står till förfogande för medlemmarnas frågor fram till dess. Välkommen att kontakta Roberth Kihlin på hallstaberg@telia.com eller 070-572 12 77.

I januari tar valberedningen beslut om vilka övriga styrelseledamöter som kommer att nomineras till de lediga posterna.