Trafikrådets enkät ger möjlighet att tycka till om flyget till och från Gotland

Andreas Nypelius
Andreas Nypelius. Foto: Carl Selling

Trafikrådet har länge diskuterat frågan om flygtrafiken mellan Visby och Arlanda flygplats där många upplever en brist i turlistan idag. Nu går de ut med en enkät till företag, organisationer, myndigheter och avdelningar på Region Gotland för att försöka få en bild av efterfrågan på flygtrafik på just denna linje. Resultatet kommer att analyseras och redovisas på Trafikrådets möte.

- Turlistan för flyg mellan Visby och Arlanda har sedan pandemin varit bristande. Nu undersöks det hur det påverkat/påverkar företagandet på ön och om framtida behov, till exempel hur det påverkar möjligheten till att kompetensutveckla sig eller att få hit specialkompetens vid service med mera, säger Andreas Nypelius, regionordförande LRF Gotland.

LRF Gotland rekommenderar att svara på enkäten och hjälpa Gotlands trafikråd att påverka och utvärdera. Till och med den 28 mars kan man svara på enkäten.