Tre gårdsbesök samt samtal om energi, investeringar och viltskador

Mjölkgård - Womtorp

Förra veckan gjorde LRF Halland och länsstyrelsens länsledning en rundresa i Laholms kommun och besökte tre gårdar med olika produktionsinriktningar för att ta del av hur det aktuella läget påverkar på gårdsnivå.

LRF Halland har tillsammans med länsstyrelsens ledningsgrupp rest runt i Laholms kommun under en heldag med tre gårdsbesök för att diskutera aktuellt läge i det gröna näringslivet i Halland, kopplat till den mycket volatil värld med ett extremt kostnadsläge men också snabbt förändrade intäkter vi just nu verkar i.

Medverkade i resan från länsstyrelsen gjorde Landshövding Brittis Benzler, stf chef landsbygdsenheten Martin Karlsson, chefen för veterinärenheten Ewa-Karin Åhsberg, chefen för miljöskyddsenheten Per Leander, chefen för naturvårdsenheten Henrik Martinsson. Från LRF medverkade Anders Richardsson, ordförande, Cecilia Bengtsson, vice ordförande, Mathilda Clausén Wingårdh, ledamot, Kajsa Edbom, regionalt sakkunnig miljötillsyn, Christer Jansson, regionalt sakkunnig, vatten och Robert Larsson, regionchef.


Cecilia Bengtsson, vice ordförande LRF Halland och Landshövding Brittis Benzler. Foto: Robert Larsson. 

Vi pratade en hel del om förnybar energi, tillstånd och nätkapacitet samt om styrel och betydelsen av att jordbruket är en samhällsviktig verksamhet vid eventuell effektbrist i vinter och bortkopplingar från elnätet. Vi pratade om investeringar, ägarskiften och bonde-/djuromsorg samt en hel del om de växande viltskadorna med alltifrån rovdjur till varg där Stefan Sunnegård, mjölkföretagare i Knäred gav en stark skildring av hans jobb med att jaga förrymda kvigor och laga stängsel den senaste veckan på grund av vargangrepp. Vi tittade också på Johan Auselius stora vildsvinsskador på en förstaårsvall i mark som han arrenderar av Laholms kommun.

Vi besökte först Kerstin Nilsson och Joakim Lund, Värestorp, Laholm. I företaget bedrivs främst mjölkproduktion. Därefter åkte vi till Johan Auselius och Jennie Davidsson, Svenshult, Knäred. I företaget har man dikor och nötuppfödning och som sagt en hel del utmaningar med vildsvinsskador. Vi besökte också familjen Moberg, Edenberga, Laholm som bedriver 250 hektar växtodling, sockerbetor, potatis, konservärter och spannmål.

Robert Larsson