Trots nedgång är skogsbruksindex det starkaste i årets första GNI

 Timmerstockar

Skogsbruksindex faller med drygt sju enheter under årets första kvartal. Skogsägarna upplever en något försvagad, men fortsatt positiv, lönsamhet och tror på fallande timmerpriser och förväntningarna på massavedspriserna har försvagats något.

Efterfrågan är just nu god och den historiskt svaga kronan ger svensk skogsindustri stora fördelar gentemot andra exportörer, till exempel Finland och Kanada. Det finns en också en fortsatt stark efterfrågan, troligtvis en följd av att virke från Ryssland och Belarus inte längre får importeras till EU.

-  Sveriges skogsägare sitter med en av de viktigaste nycklarna för att lösa utmaningen med klimatet och samtidigt bidra till vår välfärd. Under hösten har det kommit flera signaler om svagare marknad för timmer och massa på grund av ekonomisk nedgång i världen, det kan ha påverkat skogsägarna. Trots ett starkt index är det oroande att framtidstron sjunker och det är viktigt att de ges politiska förutsättningar för att kunna och våga fortsätta investera i ett hållbart skogsbruk, säger Magnus Kindbom Skogsdirektör , LRF Skogsägarna.

 

Om Grönt Näringslivsindex

Grönt Näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. De gröna näringarna innefattar verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, det vill säga primärproduktion och service på gårdsnivå. 

Totalt utgörs de gröna näringarna av närmare 400 000 företag. De representeras av ungefär 30 olika produktionsinriktningar med ett produkt- respektive tjänsteutbud som spänner över 60 verksamhetsområden.

Här kan du läsa alla rapporter