Tydligt budskap från europeiska skogsägare: ”EU:s uppgift är inte att detaljreglera”

Riks. LRF Skogsägarna och andra europeiska skogsägarföreningar skriver ett öppet brev till EU Kommissionen. Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna vill att kommissionen ska förstå att svenska skogsägare är ”doers” när det kommer till hållbar utveckling.

– Vi vill bidra till hållbar utveckling. Vi vill se ett samstämmigt EU, ett enat EU i tider av kris. Vi skogsägare gör hållbarhet på riktigt och vi har lång erfarenhet att väga olika mål mot varandra. EU bör stimulera synergier mellan mål snarare än att reglera dem i detalj. Det finns stor risk att man hamnar fel då. Vi vill ha praktiska lösningar som fungerar för oss skogsägare, säger Paul Christensson.

Förra veckan besökte EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen Stockholm och veckan innan var Frans Timmermans, vice-ordförande för EU kommissionen, också på blixtvisit. Båda besökte Stockholm Exergi, ett energiföretag som söker innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläpp. De satsar nu på en anläggning för minusutsläpp med hjälp av bio-CCS. EU:s toppchefer fick med egna ögon se den stora potential som finns med den svenska skogen.

I ett öppet brev till EU kommissionen från Europas familjeskogsägare uppmanas EU kommissionen att slå an på en ny kurs för ett säkert och välmående EU till förmån för dess folk och planeten med utgångspunkt i ett hållbart skogsbruk. Ett skogsbruk som respekterar det nationella självbestämmandet samt bygger på lokala erfarenheter och frivillighet.

Uppe till höger kan du läsa hela brevet från Europas skogsägarföreningar.