Ungdomsperspektiv på LRFs remiss om Framtidens folkrörelse

Johanna Björs, ordförande i LRF Ungdomen i Dalarna samtalar om remissförslaget. Foto: Lovisa Svenn
Johanna Björs, ordförande i LRF Ungdomen i Dalarna samtalar om remissförslaget. Foto: Lovisa Svenn

Det blev många kloka diskussioner och reflektioner när LRF Ungdomen från Mälardalen, Dalarna och Gävleborg pratade om remissförslaget – Framtidens folkrörelse.

Deltagarna pratade både fördelar och nackdelar, risker och möjligheter. 

—    Det kommer inte bli lätt hur man än gör men vi behöver göra ett val, säger Johanna Björs, LRF Ungdomen Dalarna.

—     Det kan bli svårt att ta bort alla lokalavdelningarna men samtidigt har läget förändrats och vi kanske behöver hänga med i den förändring som sker, säger Lovisa, Grandin, LRF Ungdomen Uppsala.

Å ena sidan å andra sidan

Några infallsvinklar var problematiken med stora kommuner. Exempel på det var lantbrukstäta områden som Enköping och Uppsala och hur en kommungrupp ska kunna täcka upp arbetet utan att riskera att tappa medlemmar? Samtidigt fanns aspekter kring hur tidskrävande ett uppdrag eventuellt kan bli för de förtroendevalda i en kommungrupp i en stor kommun. 

Ett annat exempel på risker som nämndes var de lokalavdelningar som har stora sociala arrangemang som är viktiga för att skapa kunskap om näringen, något som de menade kunde gå förlorat då kommungrupper förväntas fokusera på näringspolitiskt  påverkansarbete. 

—    Förslaget kan också vara att slå ihop lokalavdelningar och bilda större grupper av de som är aktiva och ta bort de som inte är aktiva eller vilande, säger Sanna Backlund, LRF Ungdomen Västmanland.

De perspektiv på lösningar som fördes fram, om valet skulle bli att lägga ner lokalavdelningarna, var att fortsätta bedriva arbetet i form av arbetsgrupper under kommungrupperna. På det sättet menade ungdomarna att LRF-identiteten inte försvann och att eldsjälar i drivna lokalavdelningar kunde fortsätta att jobba med viktiga sociala aktiviteter.

—    Det kanske till och med skulle underlätta arbetet? Det behöver inte betyda att deras verksamhet läggs ner och att allt ska förvinna, det blir snarare en förenkling. Det är inte säkert att det alltid är lätt för lokalavdelningarna att hitta rätt personer som vill ta över om det finns en stor budget och det ekonomiska ansvaret är stort, säger Oskar Jansson, LRF Ungdomen Stockholm.

Ekonomiska dilemmat 

Hur pengarna ska hanteras var en annan fundering hos deltagarna. 

—    Det viktigaste är att pengarna stannar lokalt och öronmärkas, säger Lovisa Grandin. 

LRF Ungdomen i Mälardalen, Dalarna och Gävleborg på konferens i Högbo, Sandviken.

LRF Ungdomen i Mälardalen, Dalarna och Gävleborg på konferens i Högbo, Sandviken.

Diskussioner och samtal om remissförlaget - Framtidens folkrörelse.

Diskussioner och samtal om remissförlaget - Framtidens folkrörelse.

Linnea Kjellerby, vice ordförande och Lovisa Grandin, ordförande från LRF Ungdomen Uppsala.

Linnea Kjellerby, vice ordförande och Lovisa Grandin, ordförande från LRF Ungdomen Uppsala.

Martin Moraeus, från riksförbundsstyrelsen, var inbjuden talare.

Martin Moraeus, från riksförbundsstyrelsen, var inbjuden talare.