Uppmaning till väghållare att ansöka om särskilt driftsbidrag

Trafikverket uppmanar väghållare som behöver göra större underhållsarbeten på sina enskilda vägar att snarast möjligt ansöka om särskilt driftbidrag.

I år har anslaget till enskilda vägar ökat betydligt till 1 613 202 tkr, jämfört med 2023 då det låg på 1 328 397 tkr. Det innebär att budgeten för särskilda driftåtgärder nu uppgår till 370 mkr, jämfört med 119 mkr år 2023.

Trafikverket uppmanar därför väghållare att ansöka om särskilt driftbidrag, exempelvis för broprojekt, som ofta är väldigt kostsamma, samt nya avvattningsåtgärder, särskilt med tanke på det nyligen inträffade ovädret Hans. Eftersom behoven på det enskilda vägnätet är stora är det är bra om ansökningarna kommer in så snart som möjligt.

Läs mer här.