Utdelning av Åke Linders stipendiefond

Stipendier från Åke Linders stipendiefond delades ut på Lillerudsgymnasiet under förra veckan. Stipendiet instiftades av Åke Linder 1987 och stipendium ska bidra till utveckling av jord- och skogsbruket, med angränsande näringar, däribland travsporten.

Nu har vi gjort den första utdelningen ur Åke Linders stipendiefond. Här är fondens ordförande Patrik Ohlsson till vänster och styrelseledamoten Sofia Hedlund till höger. Mellan dem står tre av stipendiaterna på Lillerud: Therese Pettersson, Isa Modin och Anna Manderbacka. Övriga mottagare denna termin var Wilma Umeland, Lillerud, Linnea Emilsson, Lillerud samt My Andersson, Södra Viken.

Nästa ansökningsdag är 30 januari.

Åke Linders stipendiefond
Stipendiets instiftades av Åke Linder 1987 och stipendium ska bidra till utveckling av jord- och skogsbruket, med angränsande näringar, däribland travsporten.

Utdelning sker i fyra kategorier: Utbildningsstipendier till grundläggande eller högre utbildningar, inklusive forskning, Studieresor, Forskningsprojekt, Kompetensutveckling för enskilda företagare.

Mer information finns på LRFs hemsida. https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/varmland/ake-linders-stipendiefond/

Erik Evestam