Utsläppshandel för arbetsmaskiner

LRF Entreprenad anordnade nyligen ett webinarium om utsläppshandel för arbetsmaskiner, där Sofia Backéus var inbjuden som talare. Sofia har länge arbetat med denna fråga och varit involverad i arbetet med det remissvar som LRF lämnat in. Inom kort kommer förordningen att presenteras.

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.