Vad ska det bli av kalven?

Kalvar

Den frågan bör du ställa dig när du gör ditt tjurval vid seminering. Idag finns stora möjligheter till att använda rätt genetik för rätt ändamål.

Genom att använda x-vik (könssorterade doser) på dina bästa mjölkkor och kvigor som du önskar rekrytera efter säkrar du upp till 90 procent att de kommer få kvigkalvar. Det innebär att en större andel av besättningen inte behöver semineras med mjölkras för att säkra upp rekryteringen och du får därmed ett större selektionstryck på dina hondjur. Det här gör i sin tur att fler kor kan semineras med köttras och det blir därför allt viktigare vilken typ av köttrastjur som du väljer att seminera med.

Genom att använda sig av de avelsvärden som finns för kött på mjölk samt totalindex för bästa lönsamhet, NBDI (Nordic Beef on Dairy Index) kan rätt köttrastjur användas för bästa lönsamhet. NBDI är jämförbart mellan köttraser på mjölk och både kalvnings- och slaktkroppsegenskaper är inkluderade.

Om det är en viktig parameter vilket kön det blir på kalven finns både x- och y-vik att tillgå för flertalet av köttraserna.

Läs mer om NBDI, kött på mjölk här: NBDI – avelsindex | Växa (vxa.se) och om hur både mjölk- och köttproducenter kan öka sin lönsamhet.

Utveckla dialogen med din kalvleverantör så att alla blir vinnare!