Välkomna skattelättnader för skogsägare

Thomas Johansson. St Aby, Målilla.
Skatteverket föreslår att skogsägaren ska få 10 år på sig att köpa ersättningsmark.

Skatteverket föreslår i en ny rapport flera skattelättnader för skogsägare som får ersättning från skydd av skog. Bland annat föreslår myndigheten en ersättningsfond och ett naturvårdskonto, som LRF välkomnar.

Skatteverket presenterade nyligen förslag för att göra det mer skattemässigt förmånligt för skogsägare att skydda skog. Bland annat föreslår myndigheten en särskild ersättningsfond för naturvårdsmark. 

- Lite förenklat innebär det att du får sätta av hela ersättningen du får från länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen avseende skydd av skog till en ersättningsfond. Du blir då ej beskattad för ersättningen under förutsättning att du anskaffar en ersättningsfastighet inom 10 år säger Martin Mörman, skatteexpert på LRF.  

Skatteverket föreslår att skogsägaren ska få 10 år på sig att köpa ersättningsmark. Om ingen ny fastighet införskattas inom tidsperioden återförs fonden, samt ett tillägg om 15 procent till beskattning.   
Naturvårdskonto föreslås 

Även ett naturvårdskonto som liknar dagens skogskonto föreslås. Det är ett bankkonto där skogsägaren kan sätta in ersättning från ett naturvårdsavtal. Belopp som sätts in på kontot är avdragsgillt och belopp som tas ut är skattepliktiga. Principen påminner till stora delar vad som gäller för skogskonto.  

- För att kunna utnyttja möjligheten till avsättning på ett naturvårdskonto måste du ha ett naturvårdsavtal på minst fem år och erhålla en ersättning om minst ca 27 800 kronor. Du kan, enligt Skatteverkets förslag, sätta av maximalt 90 procent av ersättningen från naturvårdsavtalet på kontot, avslutar Martin Mörman. 

Skatteverket föreslår i sin rapport att dessa förändringar i skattelagstiftningen ska träda i kraft 1 januari 2025. För att det ska bli verklighet måste dock förslaget först läggas fram av regeringen och röstas igenom i riksdagen. 

- LRF och skogsägarföreningarna har varit drivande i att skogsägare som vill skydda sin skog frivilligt att också kunna få bra ersättning. Skatteverkets förslag går i rätt riktning och vi hoppas att regeringen nu väljer att gå vidare med förslagen, avslutar Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna. 

Martin Mörman

Martin Mörman, skatteexpert på LRF

Paul Christensson

Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna