Var beredd, innan krisen kommer

Håkan Johansson
Håkan Johansson

Lantbruket är den näring som är mest utsatt av naturens krafter och extremväder. Många av LRFs medlemmar har drabbats hårt av brand, torka och storm. LRF och Studieförbundet Vuxenskolan vill hjälpa till att höja beredskapen och har tillsammans tagit fram ett studiematerial.

Efter bränderna 2014 och 2018 insåg två LRF-avdelningar i Salatrakten att det behövdes mer information och bättre beredskapssamordning. Drivande var Håkan Johansson som upplevde den senaste branden på nära håll.

– Det blev så verkligt när det plötsligt brann en och en halv kilometer från vår gård. Vi rusade ut och försökte släcka innan räddningstjänsten kom, och det var de inte jätteglada över. Då började jag och de andra fundera på hur det borde funka.

Efter det kallade Håkan Johansson till ett informationsmöte med räddningstjänsten, försäkringsbolag och kommunalrådet. Idén väcktes att göra något mer.

– Vi behövde verkligen samla och sprida kunskap om vilken beredskap man har vid en allvarlig händelse, det kan vara brand, men lika gärna storm eller översvämningar. Vilka skyldigheter och rättigheter har man som markägare? Var ligger ansvaret?

Så de möttes i två grupper med 20 personer i varje. Anteckningarna efter träffarna blev grunden till studiematerialet som LRF och SV jobbade vidare med.

– Vi kartlade också alla hjälpmedel, som appar, och gjorde listor över nyttiga grejor som finns på gårdarna – elverk, vattenpumpar, grävmaskiner. Så på bynivå har vi fått ihop en fungerande grupp med resurser som vi också kan ha glädje av i det jag kallar fredstid.

Den lokala räddningstjänsten var med och formade studiecirkeln. Salagrupperna provkörde också sin utrustning med dem och kollade att de var kompatibla.

Håkan Johansson berättar att gemenskapen i bygden har blivit starkare och nätverken större. Man har kopplat ihop alla listor som finns, jaktlaget, grannsamverkan, alla har fått nya kontakter.

– Det här är en samhällsfunktion som har vuxit fram från gräsrotsnivå, tack vare stort engagemang och hårt jobb av många. 

Studiecirkeln

Tanken med LRFs och SVs studiecirkel om beredskap är att samlas lokalt och diskutera olika scenarier, inventera resurser på gårdsnivå, bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap för naturskador.

Läs mer och anmäl dig

Beredskap - SV