Värdefulla samtal runt köksbordet

En vintrig måndagsförmiddag träffade LRF riksdagspolitikern Helena Storckenfeldt, M, från Kungsbacka.

Träffen skedde vi köksbordet hemma hos Bengt Johansson på Skogsåkra Gård i Horred, där berättade Bengt om och visade upp sin verksamhet, där han brukar över 600 hektar åker och naturbetesmarker fördelat på 387 skiften och hans betande djur håller landskapet öppet på 43 platser runt om i Halland och Västra Götaland.

På agendan stod "Nature restoration law" ett förslag från EU som under hösten har varit ute på remiss och som nu ska behandlas i riksdagen, beroende på hur den svenska tolkningen blir samt hur EU kommer att besluta så kommer det på många sätt komma att påverka det svenska lantbruket.

LRF följer frågan och har lämnat in ett remissvar till Miljödepartementet.

Ulrika Bertilsson