Varför är miljötillsynen dyrare i Värmland än i övriga LRF Väst?

Kajsa Edbom, styrelseledamot LRF Värmland
Kajsa Edbom, regionalt sakkunnig LRF Väst. Foto: Clara Hyltbäck.

Ja, det kan man verkligen fundera på. Regelverket är detsamma, miljökontoren har enligt miljöbalken möjlighet att ta ut avgift för sin tillsyn och prövning.

Kommunallagen slår fast att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. I förvaltningslagen kan vi läsa att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

I en översyn av kommunernas timavgift för miljöbalkstillsyn i Värmland, Västra Götaland och Halland kan vi konstatera att genomsnittskostnaden per timme i en värmländsk kommun är 1145kr medan det i övriga Väst är 1078. I toppen av de fem kommuner som har den allra högsta timavgiften av alla 67 kommuner vi tittat på, är tre värmländska.

För att ta fram avgiften använder kommunerna sig oftast av en Excell-tabell som är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Tjänstemännen matar in ett stort antal uppgifter och ut trillar en siffra på en timavgift för kommunen. Även om politikerna ofta får ta del av underlaget, vittnar flera politiker om det komplexa i detta underlag och för en fritidspolitiker i en liten kommun är det svårt, ja näst in till omöjligt, att förstå hur det hela hänger ihop. Besluten klubbas därför igenom utan någon vidare diskussion. Sedan står avgiften fast, med en årlig indexuppdatering.

Men varför är då avgiften dyrare i Värmland än i övriga Väst? Ja det ska vi börja kika närmare på nu. Tills vidare, vill vi påminna om att flera kommungrupper i Värmland under 2022 lyckades påverka sina politiker till att fatta beslut om att inte fakturera tillsynsavgiften alls på lantbruk under förra året, eftersom ekonomiska läget var så besvärligt. Något som mycket väl kan stämma in på läget för många även i år och därför vara värt ett försök. Så nog är värmländska kommuner dyra, men inte alls omöjliga att påverka.

Kajsa Edbom