Varg på vems villkor?

"Vi som lever och verkar på landsbygden känner inte förtroende för våra myndigheters förmåga att ta beslut så att vargstammen hålls på den nivå som riksdagen beslutat, skriver Karl-Anders Hansson, LRF."

Det har varit vargangrepp i Hallands inland på senare tid. Sen har varg synts på ett antal platser. Karl-Anders Hansson har skrivit en debattartikel i Hallands Nyheter om vargförvaltning. Förtroendet för myndigheterna är inte på topp. Vargen rör sig långa sträckor och än viktigare är det då att det är samsyn på båda sidor länsgränsen.

Inlägg i Ordet är fritt, Hallands Nyheter
https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/varg-p%C3%A5-vems-villkor-1.65702845