Vargattack gav upphov till film

LRF ser att antalet vargar inte kan fortsätta att öka, som det gjort. Trycket på tamboskapen och de djurhållande bönderna är stort, både psykiskt och ekonomiskt. Många får- och lammuppfödare lägger helt enkelt ner. De senaste angreppen har fått LRF Ungdomen i länet att agera.

Antalet vargdödade tamdjur i Sverige har ökat under ett par år. I hela landet attackerades 550 djur i 126 olika attacker förra året. Det är ett trendbrott. Efter några års nedgång ökar nu antalet djur som angrips av varg.

Flera attacker på kort tid
I veckan rev en varg flera får i Malexander; 7 dödades, tre skadades och fortfarande saknas fem. Det är troligen samma varg som sågs och fotograferades i Blåvik under förra veckoslutet. I början av maj drabbades området runt Stjernorp av en vargattack där en stor mängd kvigor skrämdes ur sin hage och fyra får på granngården fick sätta livet till.

Många djurägare är oroliga. Dels runt Malexander, men också i centrala Östergötland och Finnspångsområdet. Det har lett till att LRF Ungdomen i länet vill öppna för en diskussion. I en film tar de upp frågan om framtidstro och villkoren för företagandet inom djurhållningen.

Regeringen föreslår halvering
Regeringen meddelade så i veckan att de vill minska vargstammen och går därmed riksdagen till mötes efter tillkännagivandet om ett lägsta antal mellan 170 och 270 vargar, med siktet inställt på det nedre spannet om 170 individer.

Ett bra besked tycker LRF. Även Svenska fåravelsförbundet välkomnar att regeringen nära nog ska halvera den svenska vargstammen från dagens nivå om cirka 400 individer.

– Stammen måste ner till en acceptabel nivå, säger Gudrun Haglund Eriksson, Svenska fåravelsförbundet, som anser att samhället måste ta ansvar för och hänsyn till de företagare som har djurhållning.

Lyssna på inslaget med Gudrun Haglund Eriksson

Lyssna på inslaget med fårägaren Emma.

Se filmen från LRF Ungdomen i Östergötland

Samtliga observationer ska noteras i Skandobs: https://www.skandobs.se/