Värva en ny medlem, få en femhundring!

Femhundring med Patrik Ohlsson

LRF Värmland gör en satsning på nyrekrytering av medlemmar i länet. För att öka incitament att värva så betalas 500 kr till värvaren.

Vad är nytt?
- Jo att värvaren får en femhundring in på sitt konto för varje värvad och betalande ny medlem. Gäller i hela Värmland men inte utanför länsgränsen.

Hur gör man?
- Värvaren uppger ”kampanjkod 20” och sitt personnummer när hen kontaktar LRFs Medlemsservice på telefon 010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se för att skriva in den nya medlemmen.

Har du frågor?
Ring Per Carlsson, regional folkrörelseutvecklare LRF Väst, 070-281 52 48 eller Torbjörn Olsson, styrelseledamot LRF Värmland, 070-658 07 52.