Västra Götalands regionstyrelse har konstituerat sig

Västra Götalands styrelse
Från vänster: Alexander Andersson, Adam Gruvæus, Gustav Bäckström, Håkan Persson, Roland Hermansson, Sven Callenberg, Sofia Karlsson, ordförande, Josefina Guttman, Martin Gustavsson, vice ordförande. Foto: Ulrika Bertilsson.

Regionstyrelsen träffades på Vischans bageri i Lidköping för att konstituera sig, de nyvalda hälsades välkomna och bland annat genomfördes en introduktion och digital träff med personalen.

Nyvalda i LRF Västra Götalands styrelse är mjölkföretagarna Gustav Bäckström, Tösse, och Alexander Andersson, Dannike samt verksamhetsledaren på Stadsnära lantgård i Lidköping Josefina Guttman, Tun.

Martin Gustavsson, Hålta, omvaldes till vice ordförande.

Sedan tidigare består styrelsen av Sofia Karlsson, ordförande, Flakeberg, Håkan Persson, Töreboda, Adam Gruvæus, Vedum, Roland Hermansson, Främmestad och Sven Callenberg, Åmål.

Robert Larsson