Vatten, skogen och klimatet... är återvätning en bra idé?

Åtgärder i jordbrukslandskapet kopplat till vatten pratar vi mycket om, men kanske inte lika mycket om vattenåtgärder i skogslandskapet. Just nu finns det nationellt avsatta medel som Skogsstyrelsen administerar. Insatsen kan gynna både plånboken, vattenhushållning i skogen och klimatet. Med torrare somrar och mera skyfall kan det vara en idé att se över sina naturliga förutsättningar att hantera både för lite och för mycket vatten. Torvmarker kan vara besvärliga att släcka vid skogsbrand och våtmarker kan å andra sidan bidra som brandrefuger. Har du några sumpskogar eller torvmarker som ändå inte genererar så mycket produktion kan det vara värt att använda dessa som vattenbuffert.

LRF ställde några frågor om återvätning till Kerstin Frid på Skogsstyrelsen i Östergötland

Var kan man återväta?

- Det är framförallt torvmarker som är dikade. Man pluggar helt enkelt igen diket för att stoppa vattenflödet så att mer vatten stannar i våtmarken. Har man funktionella diken får man högre ersättning och är de delvis igenväxta får man en lägre ersättning

Får man ändå avverka på marken eller blir det några restriktioner om man går in i detta avtal?

- Det är inget formellt skydd av skogen. Däremot kan den återvätta arealen ingå i de nya procenten för certifieringen, den så kallade flexibla potten. Man får avverka så länge det inte blir markskador. Gran tar man lämpligen bort innan man pluggar diket, medan tall och löv kan stå kvar.

Vem gör åtgärden, och vad gör man?

- Skogsstyrelsen genomför pluggningen och ansvarar för att inga andra värden, som exempelvis fornminnen, vägar och grannfastigheter, skadas. Enklast är att markägaren anmäler intresse på Skogsstyrelsens hemsida.

Hur mycket kan man få i ersättning?

- Beroende på bonitet och dikesfunktion kan man få en engångsersättning från 2000 kr/ha till 21000 kr/ha.

Hur länge gäller avtalet?

- Det gäller 50 år och följer med fastigheten om den skulle säljas, så det är ett strategiskt beslut man tar med anledning av ett förändrat klimat. Man förbinder sig att diket inte öppnas.

Anmäl ditt intresse via denna länk: Länk till intresseanmälan på Skogsstyrelsens hemsida här.