Växa ansöker om djurvälfärdsstudie igen

Mjölkkor i stall

LRFs stämma beslutade 2020 om att arbeta för en ökad flexibilitet i beteskravet för mjölkkor i lösdriftsstall. Mycket talar för att utvecklingen av moderna lösdriftsstallar har stärkt kornas djurvälfärd. Men fortfarande finns väldigt lite forskning på området.

Växa vill därför undersöka om det är möjligt att upprätthålla en god djurvälfärd för mjölkkor som är installade under ett helt år, även under betesperioden på sommaren. På det sättet kan besättningarna studeras i de olika säsongsvariationerna.

För att genomföra en sådan forskningsstudie krävs ett djurförsöksetiskt tillstånd, något som nämnden i Uppsala sa nej till i början på februari i år. Istället uppmanades Växa att komplettera ansökningen och sedan söka på nytt.

Vi bestämde oss tidigt för att följa nämndens uppmaning och har nu lämnat svar på de frågor som de menade saknades i vårt förra underlag. Nu hoppas vi på ett positivt besked så att vi kan komma igång med denna viktiga studie. Inte minst behövs det ny och aktuell forskning som kan bidra till en fördjupad diskussion i samhället om mjölknäringens utveckling och en förstärkt djurvälfärd, säger försöksledaren Fredrik Von Unge på Växa.

Ett besked från nämnden väntas under april månad. Godkänns Växas ansökan påbörjas studien omedelbart och pågår sedan i 12 till 18 månader.