Viktig dialog med kommunen

SJUHÄRAD  200908xx  Martin Larsson Sjuhärad LRF.

Idag besökte den politiska ledningen och tjänstemän på Näringslivskontoret i Varberg Bröderna Bengtssons Lantbruk. Från LRFs kommungrupp medverkade Cecilia Bengtsson och Per Nilsson. Det är mycket viktigt att ha denna dialog med kommunen.

Christer, Bernt och Cecilia Bengtsson presenterade företaget. Vi kom in på kompetensförsörjningen och hur viktigt det är med fungerade naturbruksgymnasier. Energifrågan lyftes och vi spelade in att det fungerar inte att stänga ner strömmen på lantbruksföretag med djurhållning ur ett djurskyddsperspektiv. Anläggande av solceller på åkermark togs också upp. Vi spelade in marker som kommunen äger som vore lämpliga vilket mottogs positivt.

Lantbruksföretagens dialog med Miljö och Hälsa i kommunen togs också upp och kommunen berättade om hur de jobbar för att dessa kontrollbesök skall bli bra.

En rundvandring på gården blev det också. Detta var ett möte som verkligen gav energi både som företagare och förtroendevald i LRF.

Cecilia Bengtsson
Ordförande LRF Varberg, cecilia.bengtsson@lrf.se