Viktoria Östlund: ”Skattehöjningen som hotar svenska hästjobb”

Viktoria Östlund

En höjd skatt för spelbolag hotar jobb, svenska hästjobb och hästföretag, skriver Viktoria Östlund, ordförande LRF Häst i en debattartikel i ATL.

Viktoria Östlund, ordförande LRF Häst, varnar för att en höjning av skatten för spelbolag hotar jobben inom den svenska hästnäringen. Hon påpekar att företagen inom de gröna näringarna, inklusive hästnäringen, bidrar betydligt till samhället genom att skapa arbetstillfällen och tillhandahålla resurser för hållbar utveckling. 

Viktoria Östlund betonar vikten av långsiktiga förutsättningar för att samhällsviktiga värden ska kunna upprätthållas och kritiserar regeringens förslag om att höja skatten för spelbolag. En sådan höjning skulle påverka hästnäringen negativt genom minskade investeringar och sysselsättning. Hon uppmanar regeringen att ta hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna för de gröna näringarna och att garantera stabilitet och långsiktiga spelregler för både företagare på landsbygden och i storstaden.

Läs debattartikeln i ATL.