ES_09up41548

Bli medlem i LRF

Du behövs och LRF finns där för dig! Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen och med dig med på tåget blir vi en röst starkare och en erfarenhet rikare. Bli medlem nu!

LRF har 134 000 medlemmar varav 114 000 företagarmedlemmar inom det gröna näringslivet. Tillsammans står de för nästan 4 procent av Sveriges BNP. Gemensamt för våra företag är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Det är vi som kan erbjuda samhället resurser för en hållbar utveckling. 

Tillsammans kan vi göra det bättre och mer lönsamt att jobba och bo på landsbygden.

Vi brukar säga att LRF behöver många medlemmar för att höras och synas. Och det stämmer. Men även om massan och mängden väger tungt så är det människan som betyder något. Det är just dig vi vill ha med på tåget, med din erfarenhet, ditt företagande, ditt driv och engagemang.

Klicka på Bli medlem för att räkna ut din medlemsavgift eller läs mer här.