Thomas Johansson. St Aby, Målilla.

Äga och förvalta diken

Handbok för dikningsföretag

    

I Sverige finns det cirka 50 000 dikningsföretag. Ett fungerande sådant har rutiner för att följa rensningsbehovet och kan föra en dialog med myndigheter när exempelvis ändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras. För att hjälpa lantbrukare och markägare med dessa frågor finns en handbok för dikningsföretag.

För att få tillgång till dikningshandboken, fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret, så skickar vi en nedladdningslänk till dig.