Företagarmedlem

Medlem som äger/brukar åker och/eller skog eller som har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger 50 000 kr.

Omsättningen är de samlade intäkterna i företaget inklusive arrende, gårdsstöd och övriga EU-ersättningar. Omsättning från skogsavverkning ingår inte.

Medlemsavgiften är uppbygg av tre delar:

Ideell avgift: 270 kr
Fast serviceavgift: 1385 kr (moms tillkommer)
Rörlig serviceavgift som baseras på brukad åker, ägd skog samt omsättning inom de gröna näringarna (moms tillkommer) enligt nedan intervaller:

Rörlig serviceavgift

Areal  Åker Sydskog Nordskog Fjällnära skog
0 ha   0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0,1-4,9 ha  100 kr 60 kr 35 kr 0 kr
5-24,9 ha  270 kr 125 kr 75 kr 0 kr
25-49,9 ha  535 kr 305 kr 185 kr 0 kr
50-74,9 ha  865 kr 480 kr 290 kr 0 kr
75-124,9 ha  1 270 kr 725 kr 435 kr 0 kr
125-199,9 ha  1 420 kr 965 kr 580 kr 0 kr
200-299,9 ha  1 600 kr 1 450 kr 870 kr 0 kr
Över 300 ha  1 600 kr 1 810 kr 1 085 kr 0 kr

 

Omsättning                               Avgift

0-49 000 kr                                       0 kr
50-199 000 kr                              165 kr
200-599 000 kr                            405 kr
600-1 199 000 kr                         650 kr
1 200-1 999 000 kr                      975 kr
2 000-3 999 000 kr                   1 420 kr
4 000-5 999 000 kr                   1 705 kr
Över 6 000 000 kr                     1 950 kr

Medlemmar i regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Värmland betalar avgift för nordskog oberoende av var i landet skogsfastigheten är belägen. Medlemmar i övriga landet betalar avgift för sydskog.

För dig med företag är hela summan, förutom den ideella avgiften (270 kr), avdragsgill.

Medlemsavgiften är max 7 015 kr plus moms om man hamnar i det högsta intervallet på alla delar.

Personmedlem
Medlem som inte äger/ brukar jord eller skog och som inte har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger 50 000 kr.

Ideell avgift: 270 kr
Fast serviceavgift: 1385 kr

Under 28 år eller studerande
Ideell avgift: 270 kr
Fast serviceavgift: 230 kr

Familjemedlem
Som familjemedlem räknas till exempel make, maka, sambo, syskon, barn, förälder, kompanjon eller anställd till företagare eller personmedlem. Familjemedlemmar har tillgång till de flesta medlemsförmåner, dock inte tidningen Land med Land Lantbruk och Land Skogsland.

Ideell medlemsavgift: 270 kr

För mer information om medlemsavgifterna i LRF och LRF Trädgård, ring Medlemsservice: 010-184 40 00 eller skicka ett meddelande till medlemsservice@lrf.se