Företagarmedlem

Medlem som äger/brukar åker och/eller skog eller som har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger 50 000 kr.

Omsättningen är de samlade intäkterna i företaget inklusive arrende, gårdsstöd och övriga EU-ersättningar. Omsättning från skogsavverkning ingår inte.

Medlemsavgiften är uppbygg av tre delar:

Ideell avgift: 280 kr
Fast serviceavgift: 1410 kr (moms tillkommer)
Rörlig serviceavgift som baseras på brukad åker, ägd skog samt omsättning inom de gröna näringarna (moms tillkommer) enligt nedan intervaller:

Rörlig serviceavgift

Areal  Åker Sydskog Nordskog Fjällnära skog
0 ha   0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0,1-4,9 ha  100 kr 60 kr 35 kr 0 kr
5-24,9 ha  275 kr 125 kr 75 kr 0 kr
25-49,9 ha  545 kr 310 kr 190 kr 0 kr
50-74,9 ha  880 kr 490 kr 295 kr 0 kr
75-124,9 ha  1 290 kr 735 kr 440 kr 0 kr
125-199,9 ha  1 445 kr 980 kr 590 kr 0 kr
200-299,9 ha  1 625 kr 1 475 kr 885 kr 0 kr
Över 300 ha  1 625 kr 1 840 kr 1 100 kr 0 kr

 

Omsättning                               Avgift

0-49 000 kr                                       0 kr
50-199 000 kr                              170 kr
200-599 000 kr                            410 kr
600-1 199 000 kr                         660 kr
1 200-1 999 000 kr                      990 kr
2 000-3 999 000 kr                   1 445 kr
4 000-5 999 000 kr                   1 730 kr
Över 6 000 000 kr                     1 980 kr

Medlemmar i regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Värmland betalar avgift för nordskog oberoende av var i landet skogsfastigheten är belägen. Medlemmar i övriga landet betalar avgift för sydskog.

För dig med företag är hela summan, förutom den ideella avgiften (280 kr), avdragsgill.

Medlemsavgiften är max 7 135 kr plus moms om man hamnar i det högsta intervallet på alla delar.

Personmedlem
Medlem som inte äger/ brukar jord eller skog och som inte har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger 50 000 kr.

Ideell avgift: 280 kr
Fast serviceavgift: 1410 kr

Under 28 år eller studerande
Ideell avgift: 280 kr
Fast serviceavgift: 235 kr

Familjemedlem
Som familjemedlem räknas till exempel make, maka, sambo, syskon, barn, förälder, kompanjon eller anställd till företagare eller personmedlem. Familjemedlemmar har tillgång till de flesta medlemsförmåner, dock inte pappersversionen av tidningen Land med Land Lantbruk och Land Skogsland.

Ideell medlemsavgift: 280 kr

För mer information om medlemsavgifterna i LRF och LRF Trädgård, ring Medlemsservice: 010-184 40 00 eller skicka ett meddelande till medlemsservice@lrf.se