Företagarmedlem

Medlem som äger/brukar åker och/eller skog eller som har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger 50 000 kr.

Omsättningen är de samlade intäkterna i företaget inklusive arrende, gårdsstöd och övriga EU-ersättningar. Omsättning från skogsavverkning ingår inte.

Medlemsavgiften är uppbyggd av tre delar:
Ideell avgift: 290 kr
Fast serviceavgift: 1445 kr (moms tillkommer)
Rörlig serviceavgift som baseras på brukad åker, ägd skog samt omsättning inom de gröna näringarna (moms tillkommer) enligt nedan intervaller:

Rörlig serviceavgift

Areal  Åker Sydskog Nordskog Fjällnära skog
0 ha   0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0,1-4,9 ha  105 kr 65 kr 40 kr 0 kr
5-24,9 ha  280 kr 130 kr 80 kr 0 kr
25-49,9 ha  560 kr 315 kr 195 kr 0 kr
50-74,9 ha  900 kr 505 kr 300 kr 0 kr
75-124,9 ha  1 320 kr 755 kr 455 kr 0 kr
125-199,9 ha  1 480 kr 1000 kr 605 kr 0 kr
200-299,9 ha  1 665 kr 1 510 kr 905 kr 0 kr
Över 300 ha  1 665 kr 1 880 kr 1 125 kr 0 kr

 

Omsättning                               Avgift

0-49 999 kr                                       0 kr
50-199 999 kr                              175 kr
200-599 999 kr                            420 kr
600-1 199 999 kr                         675 kr
1 200-1 999 999 kr                   1 010 kr
2 000-3 999 999 kr                   1 480 kr
4 000-5 999 999 kr                   1 770 kr
6 000 000 kr och mer              2 030 kr

Medlemmar i regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Värmland betalar avgift för nordskog oberoende av var i landet skogsfastigheten är belägen. Medlemmar i övriga landet betalar avgift för sydskog.

För dig med företag är hela summan, förutom den ideella avgiften (290 kr), avdragsgill.

Medlemsavgiften är max 7 310 kr exlusive moms och eventuella familjemedlemmar.

Personmedlem
Medlem som inte äger/ brukar jord eller skog och som inte har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger 50 000 kr.

Ideell avgift: 290 kr
Fast serviceavgift: 1 445 kr

Under 28 år eller studerande
Ideell avgift: 290 kr
Fast serviceavgift: 235 kr

Familjemedlem
Som familjemedlem räknas till exempel make, maka, sambo, syskon, barn, förälder, kompanjon eller anställd till företagare eller personmedlem. Familjemedlemmar har tillgång till de flesta medlemsförmåner, dock inte pappersversionen av tidningen Land med Land Lantbruk och Land Skogsland.

Ideell medlemsavgift: 290 kr

För mer information om medlemsavgifterna i LRF och LRF Trädgård, ring Medlemsservice: 010-184 40 00 eller skicka ett meddelande till medlemsservice@lrf.se