Företagarmedlem

Medlem som äger/brukar åker och/eller skog eller som har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger 50 000 kr.

Omsättningen är de samlade intäkterna i företaget inklusive arrende, gårdsstöd och övriga EU-ersättningar. Omsättning från skogsavverkning ingår inte.

Medlemsavgiften är uppbygg av tre delar:

Ideell avgift: 285 kr
Fast serviceavgift: 1435 kr (moms tillkommer)
Rörlig serviceavgift som baseras på brukad åker, ägd skog samt omsättning inom de gröna näringarna (moms tillkommer) enligt nedan intervaller:

Rörlig serviceavgift

Areal  Åker Sydskog Nordskog Fjällnära skog
0 ha   0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
0,1-4,9 ha  105 kr 65 kr 40 kr 0 kr
5-24,9 ha  280 kr 130 kr 80 kr 0 kr
25-49,9 ha  555 kr 315 kr 195 kr 0 kr
50-74,9 ha  895 kr 500 kr 300 kr 0 kr
75-124,9 ha  1 310 kr 750 kr 450 kr 0 kr
125-199,9 ha  1 470 kr 995 kr 600 kr 0 kr
200-299,9 ha  1 655 kr 1 500 kr 900 kr 0 kr
Över 300 ha  1 655 kr 1 870 kr 1 120 kr 0 kr

 

Omsättning                               Avgift

0-49 000 kr                                       0 kr
50-199 000 kr                              175 kr
200-599 000 kr                            415 kr
600-1 199 000 kr                         670 kr
1 200-1 999 000 kr                   1 005 kr
2 000-3 999 000 kr                   1 470 kr
4 000-5 999 000 kr                   1 760 kr
Över 6 000 000 kr                     2 015 kr

Medlemmar i regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Värmland betalar avgift för nordskog oberoende av var i landet skogsfastigheten är belägen. Medlemmar i övriga landet betalar avgift för sydskog.

För dig med företag är hela summan, förutom den ideella avgiften (285 kr), avdragsgill.

Medlemsavgiften är max 7 260 kr plus moms om man hamnar i det högsta intervallet på alla delar.

Personmedlem
Medlem som inte äger/ brukar jord eller skog och som inte har omsättning från företag inom de gröna näringarna som överstiger 50 000 kr.

Ideell avgift: 285 kr
Fast serviceavgift: 1 435 kr

Under 28 år eller studerande
Ideell avgift: 285 kr
Fast serviceavgift: 235 kr

Familjemedlem
Som familjemedlem räknas till exempel make, maka, sambo, syskon, barn, förälder, kompanjon eller anställd till företagare eller personmedlem. Familjemedlemmar har tillgång till de flesta medlemsförmåner, dock inte pappersversionen av tidningen Land med Land Lantbruk och Land Skogsland.

Ideell medlemsavgift: 285 kr

För mer information om medlemsavgifterna i LRF och LRF Trädgård, ring Medlemsservice: 010-184 40 00 eller skicka ett meddelande till medlemsservice@lrf.se