Vi blir fler medlemmar

Vi får Sverige att växa

LRF är sina medlemmar, 134 000 personer som vill få landet att växa. Det är det som är kraften i LRF, det är därför vi kan påverka de viktigaste framtidsfrågorna.  Samtidigt finns det plats för varje enskild medlem att driva sin hjärtefråga. Se och lyssna, välkommen du också!

Gustav, LRF Jönköping: Konkurrenskraften är viktig

Britta Karin, LRF Norrbotten:
Ökad självförsörjning

Carl, LRF Östergötland:
Lyfta vårt miljöarbete

Frida, LRF Gävleborg:
Stoppa olagliga intrång

Petter, LRF Gotland:
Minska inskränkningarna

Josefin, LRF Norrbotten:
Ägande- och brukanderätten

Karl-Anders, LRF Halland:
Rädda skogen från kraftledningen

Nina, LRF Norrbotten:
Få nästa generation att ta över

Martin, LRF Sydost:
Lokala nätverket räddar liv

Hanna, LRF Gotland:
Ge unga rätt möjligheter

Erik, LRF Gotland:
Premiera de som ställer om

Andreas, LRF Gotland:
Göra lantbruket hållbart i tusen år

Cassandra, LRF Mälardalen:
Hästnäringens lönsamhet

Johan, LRF Västra Götaland:
Mer info om generationsskiften

Elisabet, LRF Örebro: 
Bygg inte på åkermark

Nils, LRF Jämtland:
Kunna lita på myndigheterna

Magnus, LRF Jämtland: 
Öka matproduktionen i Sverige

Ove, LRF Jämtland:
Ha koll på översiktsplanerna

Peter, LRF Skåne:
Bättre spelregler för unga

Fannie, LRF Gotland: 
Få unga att se en framtid

Jenny. LRF Mälardalen:
Bra företagsutbildningar

Thomas, LRF Norrbotten:
Få fler att äta vilt

Mats Ola, LRF Skåne:
Att 300-årigt arv kan gå vidare

Åsa, LRF Jämtland:
Få fler att känna glädjen

Stefan, LRF Norrbotten:
Rätten att bruka skogen

Erik, LRF Sydost:
Prata om matens ursprung

Kerstin, LRF Halland:
Samarbeta om de stora frågorna

Johan, LRF Dalarna:
Bättre konkurrenskraft mot Europa

Carin, LRF Jämtland:
Äganderätten

Dick, LRF Norrbotten:
Rätten att sköta om sin mark

Monica, LRF Jämtland:
Öka kunskapen hos politiker

Maj, LRF Jämtland:
Ökad försörjningsgrad

Mats, LRF Jämtland:
Hållbarhet och klimat

Emma, LRF Dalarna:
Prata om miljönyttan

Johan, LRF Värmland:
Kvalitet och lönsamhet