LRF är en demokratisk organisation där förtroendevalda väljs för att företräda LRFs medlemmar gentemot företag, andra organisationer, kommuner och myndigheter samt för att bidra till utvecklingen av de gröna näringarna.

Till sidomenyn

Vad innebär uppdraget?

I LRF finns 11 500 förtroendevalda i 926 lokalavdelningar, 271 kommungrupper och 17 regionförbund runt om i Sverige. En styrka inom LRF är just bredden på medlemmarna, som representerar drygt 60 olika näringsverksamheter inom de gröna näringarna.

Som förtroendevald jobbar du aktivt för att:

  • Föra fram vad medlemmarna tycker i olika frågor.
  • Arbeta för att skapa en levande landsbygd.
  • Agera lokalt i aktuella näringspolitiska frågor.
  • Träffa företrädare för kommuner, regioner och länsstyrelser.
  • Hålla kontakt med konsumenterna.
  • Stimulera medlemmar till företagsutveckling.
Till sidomenyn

Påverka och var delaktig

Om du har frågor som du brinner för ska du engagera dig som förtroendevald. Du får då möjligheter att jobba för att uppnå dina mål, och förändra och förbättra villkoren för de gröna näringarna och alla som jobbar där.

Du kan sitta i styrelsen i en lokalavdelning och jobba för den lokala bygden, i en kommungrupp och påverka de lokala näringspolitiska villkoren eller vara med i styrelsen på regional eller nationell nivå och arbeta mer övergripande för de gröna näringarna och utvecklingen av LRF.

LRFs lokalavdelning är en viktig träffpunkt för både sociala aktiviteter och diskussioner om vad som händer lokalt. Om ni håller ihop och jobbar tillsammans för de saker ni vill uppnå så kan ni nå långt.

Till sidomenyn

Det är bra att vi är många

Vi kraftsamlar nu för att ta vara på landsbygdens alla möjligheter. Men vi behöver vara många som hjälps åt på olika sätt.

Det är viktigt när vi vill stärka självkänslan och framtidstron hos människor och företagare som lever och verkar på landsbygden. 

Till sidomenyn

Kontakta din region

Kontakta din region för att veta mer om hur du engagerar dig.

LRFs regioner
Senast uppdaterad: 2024-05-03