Jönköping

Kontakta LRF Jönköpings län

Lantbrukarnas Riksförbund, Jönköpings län

Huskvarnavägen 62

554 54 Jönköping

Telefon

010-184 40 00

E-post

jonkoping@lrf.se

Sociala medier

LRF Jönköping på Facebook
LRF Jönköping på Twitter

Helene Lantz

Helene Lantz

Verksamhetsutvecklare skog & vilt 010-18 44 296
Henrik Sporrong Esbjörnsson

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Verksamhetsutvecklare Företagande och Organisation samt Kommungruppsanvarig 010-18 44 299
Ann-Cathrine Carlsson

Ann-Cathrine Carlsson

Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap 070-329 25 64
Helena Elmquist

Helena Elmquist

Verksamhetsutvecklare Hållbarhet, klimat och miljö 070-622 77 09
Dan Sandberg

Dan Sandberg

viltskador, biotopskydd, jordbrukspolitik & CAP 010-184 42 02
Elenor Petersson

Elenore Petersson

Kommunikatör, Barn & Ungdomsfrågor Jönköpings län och LRF Ungdomen Jönköpings län 010-18 44 236
Eva Söder, verksamhetsutvecklare LRF Sydost

Eva Söder

Organisationsutvecklare, Projektledare Mer mat – fler jobb samt Viltstammar i balans 2.0 010-184 42 64
Anna Arnesson Bergengren porträtt

Anna Arnesson Bergengren

Verksamhetsutvecklare Vatten 010-18 44 237
Lisa Hartelius

Lisa Hartelius

Medlemsutvecklare 072-16 04 568
Anna Irani

Anna Irani

Äganderättsexpert 010-18 44 158
Carin Hoflund

Carin Hoflund

Verksamhetsutvecklare, Äganderätt & Skog 010-184 25 53
Rose-Marie Winqvist 2019

Rose-Marie Winqvist

Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping 010-184 44 96
Sarah Ejermark

Sarah Ejermark

Strategisk kommunikatör, Redig Mat med ICA Maxi, LRF Ungdomen Sydost 010-184 45 05

Jenny Fröberg

Projektledare Skogens Kraft 070-560 02 43

Ingemar Arwidson

Projektledare Lövsuccé 2.0 i landskap och företag 070-2108794
Agneta Sundgren

Agneta Sundgren

Expert växtskydd. Anställd centralt 010-18 44 133
Bonden i skolan, Jönköping

Anna Ross

Projektledare/Kommunikatör Bonden i skolan. Anställd centralt 010-18 44 162
Helena Lindberg

Helena Lindberg

Företagarcoach Nya Nätverk 0733-59 00 02