Jönköping

Kontakta LRF Jönköping

Lantbrukarnas Riksförbund, Jönköpings län
Box 2164
550 02 Jönköping

Besöksadress

Bredgränd 14, Jönköping

Telefon

010-184 40 00

E-post

jonkoping@lrf.se

Sociala medier

LRF Jönköping på Facebook
LRF Jönköping på Twitter

Helene Lantz

Helene Lantz

Verksamhetsutvecklare skog & vilt 010-18 44 296
Henrik Sporrong Esbjörnsson

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Verksamhetsutvecklare Företagande och Organisation samt Kommungruppsanvarig 010-18 44 299
Ann-Cathrine Carlsson

Ann-Cathrine Carlsson

Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap 070-329 25 64 010-184 41 71
Carin Hoflund

Carin Hoflund

Äganderätt, Jordbrukspolitik och CAP 0733 118 062 010-184 42 02
Elenor Petersson

Elenore Petersson

Kommunikatör 010-18 44 236
Lisa Hartelius

Lisa Hartelius

Medlemsutvecklare 072-16 04 568
Anna Irani

Anna Irani

Äganderättsexpert 072-160 54 01 010-18 44 158
Rose-Marie Winqvist 2019

Rose-Marie Winqvist

Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar län 010-184 44 96
Sarah Ejermark

Sarah Ejermark

Strategisk kommunikatör, ICA Maxi samarbetet, politisk påverkan, materialbokning Kalmar, LRF Ungdomen Sydost 010-184 45 05
Ulf Rosander

Ulf Rosander

Projektledare Viltstammar i balans 2.0 010-184 45 35
Jan Vågesjö

Jan Vågesjö

Projektledare/Åtgärdssamordnare LEVA- Lokalt Engagemang för Vatten 070-668 31 27 010-184 44 76
projektledare för Lövsuccé

Simon Jonegård

Projektledare Lövsuccé 2.0 i landskap och företag 070-20 68 662.
Agneta Sundgren

Agneta Sundgren

Expert växtskydd. Anställd centralt 010-18 44 133
Bonden i skolan, Jönköping

Anna Ross

Projektledare/Kommunikatör Bonden i skolan. Anställd centralt 010-18 44 162
Projektstöd, Jönköping

Eva Engström

Projektstöd södra Sverige. Anställd centralt 010-18 44 259
Veterinära frågor, Jönköping

My Sahlman

Veterinära frågor, ansvarig smittskydd. Anställd centralt 010-18 44 457

Annika Fransson Wetter

Kommunikatör Tänk Om-projektet. Anställd centralt. 0709-34 87 10 010-18 42 520
verksamhetsutvecklare LRF Skåne

Henrik Djerv

Verksamhetsutvecklare: vattenfrågor Skåne, Jönköping och Sydost 010-18 44 298