Jönköping

Kontakta LRF Jönköpings län

Lantbrukarnas Riksförbund, Jönköpings län

Huskvarnavägen 62

554 54 Jönköping

Telefon

010-184 40 00

E-post

jonkoping@lrf.se

Sociala medier

LRF Jönköping på Facebook
LRF Jönköping på Twitter

Helene Lantz

Helene Lantz

Verksamhetsutvecklare skog & vilt 010-18 44 296
Henrik Sporrong Esbjörnsson

Henrik Sporrong Esbjörnsson

Verksamhetsutvecklare Företagande och Organisation samt Kommungruppsanvarig 010-18 44 299
Ann-Cathrine Carlsson

Ann-Cathrine Carlsson

Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap 070-329 25 64
Dan Sandberg

Dan Sandberg

Äganderätt, jordbrukspolitik & CAP 010-184 42 02
Elenor Petersson

Elenore Petersson

Kommunikatör 010-18 44 236
Eva Söder, verksamhetsutvecklare LRF Sydost

Eva Söder

Organisationsutvecklare, Projektkoordinator Mer mat – fler jobb 010-184 42 64

Anna Håkansson

Medlemsutvecklare 076-6962879
Anna Arnesson Bergengren

Anna Arnesson Bergengren

Verksamhetsutvecklare Hållbarhet, miljö & klimat 010-18 44 237
Lisa Hartelius

Lisa Hartelius

Medlemsutvecklare - föräldraledig 072-16 04 568
David Ekbäck

David Ekbäck

Verksamhetsutvecklare hållbarhet, klimat och miljö 073-943 96 66
Anna Irani

Anna Irani

Äganderättsexpert 010-18 44 158
Carin Hoflund

Carin Hoflund

Äganderätt, Jordbrukspolitik och CAP (föräldraledig) 010-184 42 02
Rose-Marie Winqvist 2019

Rose-Marie Winqvist

Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar län 010-184 44 96
Sarah Ejermark

Sarah Ejermark

Strategisk kommunikatör, ICA Maxi samarbetet, politisk påverkan, materialbokning Kalmar, LRF Ungdomen Sydost 010-184 45 05
Ulf Rosander

Ulf Rosander

Projektledare Viltstammar i balans 2.0 010-184 45 35
Jan Vågesjö

Jan Vågesjö

Projektledare/Åtgärdssamordnare LEVA- Lokalt Engagemang för Vatten 070-668 31 27
projektledare för Lövsuccé

Simon Jonegård

Projektledare Lövsuccé 2.0 i landskap och företag 070-20 68 662.
Agneta Sundgren

Agneta Sundgren

Expert växtskydd. Anställd centralt 010-18 44 133
Bonden i skolan, Jönköping

Anna Ross

Projektledare/Kommunikatör Bonden i skolan. Anställd centralt 010-18 44 162
Projektstöd, Jönköping

Eva Engström

Projektstöd södra Sverige. Anställd centralt 010-18 44 259
Veterinära frågor, Jönköping

My Sahlman

Veterinära frågor, ansvarig smittskydd. Anställd centralt 010-18 44 457
verksamhetsutvecklare LRF Skåne

Henrik Djerv

Verksamhetsutvecklare: vattenfrågor Skåne, Jönköping och Sydost 010-18 44 298