Mälardalen

Personal och styrelse

Kontaktuppgifter till LRF Mälardalens personal finns längre ner på denna sida. 

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här.

Omsorgsgruppen

Information och kontaktuppgifter finns här.

E-post 

malardalen@lrf.se

Telefon

LRF:s växel: 010-184 40 00
Direktnummer till personalen finns nedan.

Postadress

LRF Mälardalen
Ulls väg 29 A
756 51 Uppsala

Besöksadress

Ulls väg 29 A, Green Innovation Park, Ultuna Campus (SLU:s område), Uppsala

Fakturaadress

Lantbrukarnas Ekonomi AB
Kst 060
FE 312 
838 73 Frösön

Chef Medlem & Organisation

Mona Holmsten

Regionchef. Ansvarig för Uppsala län (myndighetskontakter, kommungrupper) 010-184 44 48
Åsa Wärlinder

Åsa Wärlinder

Medlem, organisation. Ansvarig för Stockholms län (myndighetskontakter, kommungrupper) 010-184 45 45
Håkan Lindström

Håkan Lindström

Infrastruktur, skog 010-184 43 03
Eleonore Marcusson

Eleonore Marcusson

Viltförvaltning, vattenskydd, djurskydd, omsorg. Ansvarig för Västmanlands län (myndighetskontakter, kommungrupper) 010-184 42 35
Sofia Weimarck

Sofia Weimarck

Kommunikation 010-184 45 12
Helena Isakson

Helena Isakson

Företagsutveckling, skolkontakt 010-184 42 93
Anna Lindgren

Anna Lindgren

Bonden i skolan, hållbarhetsambassadörer 010-184 42 04
Karin Oscarsson

Karin Oscarsson

Miljö, vatten 010-184 42 43
Kristian Petersson

Kristian Petersson

Förnybar energi 010-184 43 62
Angelica Billevik

Angelica Billevik

Äganderätt 010-184 41 49