Mälardalen

Telefon

LRF:s växel: 010-184 40 00

Direktnummer till LRF Mälardalens personal finns längre ner på denna sida. 

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här.

Omsorgsgruppen

Information och kontaktuppgifter finns här.

Postadress

LRF Mälardalen
Ulls väg 29 A
756 51 Uppsala

E-post: malardalen@lrf.se

Besöksadress

Ulls väg 29 A, Green innovation Park, Ultuna Campus (SLU:s område), Uppsala

Fakturaadress

Lantbrukarnas Ekonomi AB
Kst 060
FE 312 
838 73 Frösön

Kontoret 

LRF Mälardalens kontor är beläget på Ulls väg 29 A i Green Innovation Park på SLU:s område Ultuna Campus i Uppsala.

Chef Medlem & Organisation

Mona Holmsten

regionchef. ansvarig för Uppsala län (myndighetskontakter, kommungrupper) 010-184 44 48
Åsa Wärlinder

Åsa Wärlinder

medlem, organisation. ­ansvarig för Stockholms län (myndighetskontakter, kommungrupper) 010-184 45 45
Håkan Lindström

Håkan Lindström

infrastruktur, skog 010-184 43 03
Eleonore Marcusson

Eleonore Marcusson

jakt och vilt, omsorg, djurskydd, vatten, miljö. ansvarig för Västmanlands län (myndighetskontakter, kommungrupper) 010-184 42 35
Sofia Weimarck

Sofia Weimarck

kommunikation 010-184 45 12
Helena Isakson

Helena Isakson

skolkontakt, företagsutveckling 010-184 42 93
Anna Lindgren

Anna Lindgren

Bonden i skolan, affärsutbildningar 010-184 42 04
Angelica Billevik

Angelica Billevik

äganderätt 010-184 41 49