Mälardalen

Personal och styrelse

Kontaktuppgifter till LRF Mitts personal finns längre ner på denna sida. (LRF Mälardalen, Dalarna och Gävleborg har gemensam personal, den operativa enheten heter LRF Mitt. Läs mer här.)

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här.

Omsorgsgruppen

Information och kontaktuppgifter finns här.

E-post 

malardalen@lrf.se

Telefon

LRF:s växel: 010-184 40 00
Direktnummer till personalen finns nedan.

Postadress

LRF Mälardalen
Ulls väg 29 A
756 51 Uppsala

Besöksadress

Ulls väg 29 A, Green Innovation Park, Ultuna Campus (SLU:s område), Uppsala

Fakturaadress

Lantbrukarnas Ekonomi AB
Kst 060
FE 312 
838 73 Frösön

Eleonore Marcusson

Eleonore Marcusson

Vice regionchef. Sakkunnig viltförvaltning och omsorg 010-184 42 35
Pirjo Gustafsson, fackligt representant för Saco i LRFs styrelse

Pirjo Gustafsson

Sakkunning miljö och vatten, förnybar energi, produktionsfrågor 010-184 44 85 Ladda ner pressfoto
Håkan Lindström

Håkan Lindström

Sakkunnig infrastruktur och skog 010-184 43 03
Karolin Rask, LRF Mitt

Karolin Rask

Sakkunnig jordbrukspolitik och livsmedelsstrategier 010-184 25 65 Ladda ner pressfoto
Åsa Wärlinder

Åsa Wärlinder

Folkrörelseutvecklare 010-184 45 45
Erika Bränd

Bränd Erika Forssell

Folkrörelseutvecklare 010-184 42 54 Ladda ner pressfoto
Sofia Weimarck

Sofia Weimarck

Kommunikatör 010-184 45 12
Anna Lindgren

Anna Lindgren

Kommunikatör skol- och arbetsmarknadsfrågor 010-184 42 04
Helena Isakson

Helena Isakson

Regionala skolfrågor 010-184 42 93
Karin Oscarsson

Karin Oscarsson

Miljö, vatten 010-184 42 43
Kristian Petersson

Kristian Petersson

Förnybar energi 010-184 43 62
Angelica Billevik

Angelica Billevik

Äganderätt 010-184 41 49