Till sidomenyn

Många vill – men få kan

Var tredje svensk lantbrukare har idag passerat pensionsåldern. Allt fler avvecklar i stället för att skifta sina lantbruk och det får långtgående konsekvenser för framtidens gröna näringsliv. LRF Ungdomen har av LRFs riksförbundsstämma fått i uppdrag att bilda en koalition som samlar aktörer med olika perspektiv på ägarskiften. 

Vi i LRF Ungdomen tror på förändring och vi ser att något behöver ske. Inte bara för vår generations skull, utan även för de äldre som ska lämna över och för de yngre som kommer efter. För dem som vill kunna äta svenskproducerad mat och använda råvaror från den svenska skogen idag, men också imorgon.

Vi hoppas rapporten ger er inspiration och en vilja att vara med och uppnå något tillsammans med oss.

Välkommen 14 eller 18 mars på webbinarium
Sebastian Remvig från LRF Ungdomens riksstyrelse presenterar Ungdomens arbete kring ägarskiften och rapporten vid två tillfällen. Läs mer nedan.

Till sidomenyn Till sidomenyn

Om rapporten

LRF Ungdomar

Resultaten som presenteras i den här rapporten baseras på en kvalitativ förstudie och en kvantitativ undersökning. Syftet med båda undersökningarna har varit att få en förståelse för vilka åsikter och tankar om ägarskiften som unga bönder och elever på naturbruksgymnasier har. 

Målgrupp: Unga medlemmar i LRF i åldrarna 18-35 år
Metod: Digitala fokusgrupper och webbenkät
Fältperiod: Från november 2022 till mars 2023

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av LRF Ungdomen.

LRF Ungdomar
Till sidomenyn Till sidomenyn

Vid frågor

Ledamöter i arbetsgruppen för ägar- och generationsskiftesfrågor.

Tel 073-040 78 05, elisabeth.hiden@lrf.se

Tel 072-500 07 99, katarina.wolf@lrf.se

Tel 076-843 35 77, filip.axelsson@lrf.se

Tel 072-233 45 70, sebastian.remvig@lrf.se

Tel 070-409 11 82, ronja.bjorkqvist@lrf.se

Tel 010-18 44 89, rebecca.kallström@lrf.se