Rekordinsamling och grattis LRF Ungdomen Uppsala och Dalarna!

Efter två år i en pandemi med digitala möten, var det äntligen dags att ses för en fysisk stämma. LRF Ungdomar från hela landet; cirka 85 taggade personer inklusive gäster, möttes för ett dygn på Sånga hotell & konferens utanför Stockholm den 1-2 mars.

Det minglades i motionstorg, togs beslut om både Ungdomens Arbetsordning och Sakpolitiska program. Av de 11 motionerna som debatterades skickades en om solceller vidare till LRFs riksförbundsstämma; där LRF Ungdomen vill se en strategi för en långsiktig och hållbar livsmedels- och energiproduktion i symbios.

Palle och demokratiskt dansgolv

På kvällens stämmomiddag var LRFs förbundsordförande Palle Borgström en av flera talare, och kvällen avslutade senare med ett ”demokratiskt dansgolv”. De bjöds på god, svensk mat under dagarna och i programmet fanns även inslag som ”talkshow om ägarskiften” och möjligheter till diskussioner om LRFs remiss kring framtidens folkrörelse. 

Grattis, hejdå och välkommen

LRF Ungdomen Uppsala uppmärksammades som årets region och LRF Dalarna knep årets aktivitet med sitt jobbmingel. Till sist på dagen avtackades Anton Öhrlund, som i nio år varit ledamot och vice ordförande i riksstyrelsen tillsammans med Gustav Grahn som suttit fyra år i riksvalberedningen. Och välkommen hälsar ungdomarna Matilda Olafsdottir som valdes in som ny ledamot i riksstyrelsen!

En ökning med nästan 10 gånger

Årets skräll - insamlingen till WeEffect som ökade med hela 951 procent från föregående års 1 760  kr; Grattis LRF Ungdomen som samlade in hela 18 500 kr!

Frågor

Finns frågor om stämman kontakta LRF Ungdomens riksstyrelse.

Gäller det kost, logi och anmälan - Monica Fie monica.fie@lrf.se

Övriga frågor - Erika Frost erika.frost@lrf.se

Senast uppdaterad: 2023-03-06