Till sidomenyn

- Vi är lösningen på klimatproblemet!

Så säger LRF Ungdomens ordförande, som tycker att framtiden för svenskt lantbruk och det gröna näringslivet ser ljus ut särskilt nu när klimatfrågan och försörjningsfrågan är så viktig.

Elisabeth Hidén är sedan tre år tillbaka LRF Ungdomens riksordförande. Hon kommer från Värmland, bor numera med sin man och son på en gård i Västra Götaland. Hon är utbildad agronom och är sedan årsskiftet också nybliven mjölkföretagare. 

Elisabeth menar att vi behöver jobba för att nyansera dialogen, framförallt ungdomar emellan. Det är vårt ansvar, för branschens skull. Och för Sveriges. Särskilt nu när klimatfrågan är så viktig. Vår bransch är den enda som kan binda in koldioxid i vår verksamhet. Vi är lösningen på klimatproblemen, och vi kan producera hållbart och klimatsmart. Sedan är det självklart viktigt att lönsamheten hänger med och att lantbruket får betalt vad det förtjänar. Livskraftiga och hållbara företag är min framtidsvision för svenskt lantbruk. En av dagens stora utmaningar som vi arbetar mycket med är ägarskiften, hur nästa generation ska få chansen att komma in i branschen.

– Jag är uppvuxen på landsbygden och där vill jag stanna kvar. Möjligheten att påverka förutsättningarna för landsbygdsföretagandet tar jag gärna.

Till sidomenyn

Framtid och gröna näringslivet

Vad har du för yrkesmässiga framtidsdrömmar?

- Nu har vi precis tagit över driften på gården, där har jag målet att uppnå god lönsamhet, bra djuromsorg och en bra och modern arbetsplats för alla som jobbar här. Jag ser gärna att vi så småningom kan ta emot besökare, allt från politiker till skolklasser för att visa upp hur maten vi äter produceras. Det faktum att människor alltid kommer behöva äta gör att det valet av yrke känns säkert. 

Sedan vill jag självklart vara med att påverka! Dels mina förutsättningar, dels andra lantbrukares och kommande generationers. Det är det jag gillar med LRF och att vara förtroendevald, att kunna vara med och förbättra vardagen för svenska livsmedelsproducenter, så det är något jag också hoppas på att kunna fortsätta med och i framtiden. Det är verkligen en ära att få vara med och föra drygt 13 000 unga jord- och skogsbrukares talan. Sedan bidrar det också med ett fantastiskt nätverk och kunskapsutbyte.

Varför valde du det gröna näringslivet?

- Sedan jag gick i gymnasiet har jag förvånats över människors okunskap kring lantbruk och livsmedelsproduktion, något som varit baskunskap för mig med tanke på att jag är uppväxt på en gård. I Kanada blev jag än mer övertygad om värdet av de svenska mervärden som vår produktion för med sig - någonstans där blev agronom det givna valet. Ekonomi var inte lika självklart, men det blev bra i slutändan.

Jag har tidigare jobbat hemma på gården, haft eget företag där jag och en väninna plockat flyghavre, sedan drev vi ett UF-företag som slutade som ett EU-projekt tillsammans med LRF där vi åkte runt i skolor och lärde barn om lantbruk och tog med dem ut på gårdar så de fick se djur och träffa en bonde. Några somrar med kyrkogårdsskötsel, några månader på gård i Kanada, några somrar på Lantmännen. Så jag har jobbat med lite gott och blandat med andra ord, men med mycket fokus på de gröna näringarna.

Till sidomenyn

Följ Elisabeth...

Här hittar du Elisabeth på Facebook.

Här hittar du Elisabeth på Instagram.

Till sidomenyn

Kontakta Elisabeth

Mejladress: Elisabeth.Hiden@lrf.se
Tel: 073-040 78 05

Till sidomenyn

Vilka frågor brinner du för?