Katarina Wolf valdes till ordförande i LRF Ungdomen på Ungdomens riksstämma i mars 2024. Hon bor och driver ett mjölkföretag utanför Rimforsa i Östergötland, tillsammans med sina två bröder.

Till sidomenyn

Om Katarina Wolf

Som ordförande fokuserar Katarina Wolf på att främja möjligheter för unga att etablera och överta lantbruksföretag samt att engagera sig i lantbruksnäringen på olika sätt. 

- Jag känner mig motiverad, stolt och samtidigt ödmjuk inför uppdraget som ordförande för LRF Ungdomen, säger Katarina Wolf.

En av Katarina Wolfs hjärtefrågor är att förbättra förutsättningarna för unga inom lantbruksnäringen, att arbeta för ökad lönsamhet, attraktionskraft och rättvisa konkurrensvillkor. Hennes vision är att fortsätta stärka organisationen och dess betydelse för den svenska lantbrukssektorn, nu och i framtiden.

- Frågorna vi driver är oerhört viktiga för Sveriges livsmedelsförsörjning, både idag och imorgon. För att komma framåt krävs arbete på bred front. Jag känner mig trygg i sällskap av styrelsens breda kompetens och ser fram emot att fortsätta inspireras av alla LRF Ungdomens förtroendevalda och medlemmar, säger Katarina Wolf. 

Följ Katarina på Instagram
Till sidomenyn

Kontakt

Katarina Wolf

Ordförande

Telefon:

072 500 07 99

E-post:

katarina.wolf@lrf.se
Senast uppdaterad: 2024-04-26