LRF Ungdomens riksstyrelse arbetar på uppdrag och mandat av LRF Ungdomens riksstämma. LRF Ungdomens riksstyrelse består av nio ledamöter vilka väljs av fullmäktige på LRF Ungdomens riksstämma.

Till sidomenyn

Kontakta riksstyrelsen

Ordförande Elisabeth Hidén
Mejladress: Elisabeth.Hiden@lrf.se
Tel: 073-040 78 05

Vice ordförande Katarina Wolf
Mejladress: katarina.wolf@lrf.se
Tel: 072-500 07 99

Ledamot Filip Axelsson
Mejladress: filip.axelsson@lrf.se
Tel: 076-843 35 77

Ledamot Ronja Björkqvist
Mejladress: ronja.bjorkqvist@lrf.se
Tel: 070-409 11 82

Ledamot Nathalie Häggström
Mejladress: nathalie.haggstrom@lrf.se
Tel: 070-646 58 57

Ledamot Isabella Odmark
Mejladress: isabella.odmark@lrf.se
Tel: 076-102 43 37

Ledamot Mathilda Ólafsdóttir
Mejladress: mathildaolafsdottir@gmail.com
Tel: 072-227 16 97

Ledamot Sebastian Remvig
Mejladress: sebastian.remvig@lrf.se
Tel: 072- 233 45 70

Ledamot Per Östman
Mejladress: per.ostman@lrf.se
Tel: 070-661 15 60