LRF Ungdomens riksstyrelse arbetar på uppdrag och mandat av LRF Ungdomens riksstämma. LRF Ungdomens riksstyrelse består av nio ledamöter vilka väljs av fullmäktige på LRF Ungdomens riksstämma.

Till sidomenyn

Kontakta riksstyrelsen

Ordförande Katarina Wolf
Mejladress: katarina.wolf@lrf.se
Tel: 072-500 07 99

Vice ordförande Sebastian Remvig
Mejladress: sebastian.remvig@lrf.se
Tel: 072- 233 45 70

Ledamot Filip Axelsson
Mejladress: filip.axelsson@lrf.se
Tel: 076-843 35 77

Ledamot Lovisa Grandin
Mejladress: lovisa.grandin@gmail.com 
Tel: 070-819 91 37

Ledamot Klara Jolanki
Mejladress: klara.jolanki@lrf.se
Tel: 070-554 63 01

Ledamot Viktor Magnusson
Mejladress: viktor.magnusson97@hotmail.se
Tel: 072-701 97 97

Ledamot Isabella Odmark
Mejladress: isabella.odmark@lrf.se
Tel: 076-102 43 37

Ledamot Mathilda Ólafsdóttir
Mejladress: mathildaolafsdottir@gmail.com
Tel: 072-227 16 97

Ledamot Axel Roos
Mejladress: axel.o.roos@gmail.com
Tel: 072-563 12 72