Till sidomenyn

LRF Lokal mat & dryck

Tomater

LRF Lokal mat & dryck är en branschavdelning inom LRF som arbetar för att stärka och utveckla den svenska livsmedels- och dryckessektorn till en tillväxtbransch i världsklass.

Den lokala förädlingen av mat och dryck samt honung växer i antal företag, omsättning och sysselsättning. Intresset hos konsumenter för dessa produkter ökar och det finns goda chanser för branschen att kunna fortsätta sin tillväxtresa.

Det finns dock utmaningar i form av bland annat krångliga regelverk, omfattande myndighetskontakter, kontrollavgifter, brist på statistik och svårt att ta del av offentlig upphandling. 

Tomater
Till sidomenyn

Vårt uppdrag

LRF Lokal mat & dryck har som avsikt att vara en aktör som kan samla branschen för att byta erfarenheter och jobba tillsammans framåt för att lösa de gemensamma utmaningarna.

Vi arbetar för att nya och etablerade företag ska få bättre förutsättningar så att branschen kan växa ytterligare. Fokus ligger på näringspolitiskt arbete och kommunikation men även insatser för ökad försäljning, branschsamordning och kompetensutveckling kommer att göras.

Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn

Nyheter om lokal mat och dryck

Till sidomenyn

Kontaktpersoner på LRF

Anna Kaijser

Branschansvarig för LRF Lokal mat & dryck

Telefon:

010-184 25 08

E-post:

anna.kaijser@lrf.se

Lena Åsheim

Ordförande i branschrådet

E-post:

lena.asheim@lrf.se