LRF Lokal mat & dryck är en branschavdelning inom LRF som arbetar för att stärka och utveckla den svenska livsmedels- och dryckessektorn till en tillväxtbransch i världsklass.

Till sidomenyn

Lokal förädling

Den lokala förädlingen av mat och dryck samt honung växer i antal företag, omsättning och sysselsättning. Intresset hos konsumenter för dessa produkter ökar och det finns goda chanser för branschen att kunna fortsätta sin tillväxtresa.

Det finns dock utmaningar i form av bland annat krångliga regelverk, omfattande myndighetskontakter, kontrollavgifter, brist på statistik och svårt att ta del av offentlig upphandling. 

Till sidomenyn

Vårt uppdrag

LRF Lokal mat & dryck har som avsikt att vara en aktör som kan samla branschen för att byta erfarenheter och jobba tillsammans framåt för att lösa de gemensamma utmaningarna.

Vi arbetar för att nya och etablerade företag ska få bättre förutsättningar så att branschen kan växa ytterligare. Fokus ligger på näringspolitiskt arbete och kommunikation men även insatser för ökad försäljning, branschsamordning och kompetensutveckling kommer att göras.

Till sidomenyn

Det svenska mathantverket

Företagare som förädlar lokalt producerade råvaror till livsmedel kallar sig ofta mathantverkare och skapar ofta unika produkter med hög kvalitet och tydlig identitet. Merparten använder sig av råvaror som produceras eller förädlas på den egna gården och investeringsviljan är god.

Genom att ge mindre livsmedelsföretag bättre möjligheter för att blomstra, vara innovativa, och stärka sin konkurrenskraft stärker vi förutsättningarna för att robust livsmedelsproduktion och stärkt beredskap. Det bidrar också till besöksnäringen och en levande landsbygd.

Tyvärr finns det svårigheter med att få bygglov för utbyggnad av lokaler för att sälja produkterna, eftersom dessa inte är bygglovsbefriade. För att ta tillvara på utvecklingsmöjligheterna med lokal förädling och försäljning av livsmedel, bör bygglovskravet för gårdsbutiker slopas.

Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn
Till sidomenyn

Ostfestivalen

Ost

Ostfestivalen grundades av LRF och tillsammans med andra samarbetspartners verkar festivalen för att lyfta och främja ett unikt utbud av svensk ost.

Ostfestivalen
Ost
Till sidomenyn

Embla - Nordic Food Awards

Kock

LRF, tillsammans med fem andra nordiska lantbruksorganisationer, står bakom Embla-priset vars syfte är att lyfta nordisk matkultur och öka intresset för nordisk mat även utanför Norden. 

Embla
Kock
Till sidomenyn

Exceptionell Råvara

Foto: Joel Wåreus

LRF stödjer föreningen Exceptionell Råvara som genom samarbeten och kunskapsutbyten i över 10 år utvecklat just exceptionella råvaror från Sverige.

Exceptionell Råvara
Foto: Joel Wåreus
Till sidomenyn

Kontakt

Anna Kaijser

Branschansvarig för LRF Lokal mat & dryck

Telefon:

010-184 25 08

E-post:

anna.kaijser@lrf.se

Beatrice Ramnerö

Ordförande i branschrådet

E-post:

beatrice.ramnero@lrf.se
Senast uppdaterad: 2024-05-20