Här hittar du nya avtalsmallar för dig som driver hästföretag. Mallarna är framtagna i samarbete med jurister på Ludvig & Co.

Avtalsmallar Häst

De nya mallarna är uppdaterade under 2021, och är gjorda för att vara mer användarvänliga än tidigare. De innehåller därför nya anvisningar för hur du som hästföretagare kan och bör använda mallen och vad de olika delarna i avtalen innebär.

Konsultera en rådgivare

När du ingår avtal är det viktigt att allt blir rätt från början annars kan det få kostsamma konsekvenser om du har otur. Mallarna är generellt utformade och det kan inte garanteras att de passar alla olika behov. Om du är osäker bör du därför alltid konsultera en rådgivare för att se om mallarna är tillämpliga för just din situation, eller om det finns behov att frångå avtalsmallen.

Ludvig & Co har rådgivare som är specialiserade på hästverksamheter och kan hjälpa dig med bedömningen och eventuella anpassningar. 

Till Ludvig & Co:s webbplats

Det här innehållet är låst.

Detta innehåll är endast tillgängligt för betalande medlemmar i LRF. Du som är medlem kan logga in nedan för att se innehållet.