Renkavle, hönhirs, losta och råttsvingel är några av de vanligt förekommande gräsogräsen i svensk växtodling. Tyvärr ses ett växande problem med dessa ogräs i Sverige. Men det finns åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Ett växande problem i svensk växtodling

LRF Växtodling har tillsammans med Jordbruksverket tagit ett gemensamt steg för att minska spridningen och uppförökningen av gräsogräsen i Sverige.

I första steget handlar det om att sprida information, öka medvetenheten och motivationen hos olika aktörer för att vidta en lång rad olika åtgärder.

Prenumerera gärna på Jordbruksverkets ogräsbrev

Aktuellt från växtskyddscentralerna

Vill du ha koll på ogräs, sjukdomar och insekter under odlingssäsongen? Du som är yrkesodlare kan då ta hjälp av växtskyddscentralernas tjänster. Genom att följa utvecklingen, förebygga och bekämpa på ett så bra sätt som möjligt får du bättre skördar och lönsamhet.

Aktuellt från växtskyddscentralerna
Senast uppdaterad: 2023-10-13