LRF Mjölk är en branschavdelning inom LRF som skapar goda förutsättningar för hållbart mjölkföretagande i Sverige och en positiv attityd till den svenska mjölken. Arbetet sker inom tre fokusområden: Näringspolitik, synen på mjölk samt kunskapsförsörjning gällande nutrition och mjölkkvalitet.

Till sidomenyn

LRF Mjölk

LRF Mjölk har kompetensen kring mjölken och en stark förankring bland mejeri- och mjölkföretagare. Vårt uppdrag är att inspirera och påverka beslutsfattare, opinionsbildare och konsumenter så att fler förstår på vilket sätt den svenska mjölken är en självklar del av en hållbar framtid – ekonomiskt, ekologiskt och socialt – och väljer produkter av svensk mjölkråvara. 

LRF Mjölk arbetar på uppdrag av mejerierna via Svensk Mjölk. LRF och Svensk Mjölk finansierar LRF Mjölks verksamhet. Enligt avtalet är målet för LRF Mjölks verksamhet en ökad mjölkinvägning och en ökad konsumtion av mejeriprodukter.  

Till sidomenyn Till sidomenyn Till sidomenyn

Mjölken i siffror

Kor och mjölkglas i hage - beskärs vid användning

Hur många mjölkkor finns det i Sverige? Och hur ser invägningsstatistiken ut i år? Här får du svaren sorterade under kategorierna Jobben, Maten och Miljön.

Läs mer
Kor och mjölkglas i hage - beskärs vid användning
Till sidomenyn

Regelsafari

Regelbördan för den enskilda lantbruksföretagaren är orimligt tung. LRF Mjölk anordnade tillsammans med flera myndigheter en regelsafari på en mjölkgård, för att tillsammans titta på reglerna ur ett helhetsperspektiv.

Läs mer här
Till sidomenyn

LRFs Mjölkdelegation

I Mjölkdelegationen som styr verksamheten ingår, förutom LRF, representanter från: 

  • Arla
  • Växa
  • Swedish Agro
  • Falköpings Mejeri
  • Gäsene
  • Norrmejerier
  • Rådgivarna i Sjuhärad
  • Skånemejerier
  • Skånesemin
  • Svensk Mjölk

Ordförande i LRF Mjölkdelegationen är Inger-Lise Sjöström, Arla. 

Till sidomenyn

Följ oss i sociala medier

Vi finns på Facebook och Twitter!

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakt

 Peter Kofoed

Peter Kofoed

Chef LRF Mjölk

Senast uppdaterad: 2024-05-07