LRF Mjölk är en branschavdelning inom LRF som skapar goda förutsättningar för hållbart mjölkföretagande i Sverige och en positiv attityd till den svenska mjölken. Arbetet sker inom tre fokusområden: Näringspolitik, synen på mjölk samt kunskapsförsörjning gällande nutrition och mjölkkvalitet.

Till sidomenyn

LRF Mjölk

LRF Mjölk har kompetensen kring mjölken och en stark förankring bland mejeri- och mjölkföretagare. Vårt uppdrag är att inspirera och påverka beslutsfattare, opinionsbildare och konsumenter så att fler förstår på vilket sätt den svenska mjölken är en självklar del av en hållbar framtid – ekonomiskt, ekologiskt och socialt – och väljer produkter av svensk mjölkråvara. 

LRF Mjölk arbetar på uppdrag av mejerierna via Svensk Mjölk. LRF och Svensk Mjölk finansierar LRF Mjölks verksamhet. Enligt avtalet är målet för LRF Mjölks verksamhet en ökad mjölkinvägning och en ökad konsumtion av mejeriprodukter.  

Till sidomenyn Till sidomenyn

Mjölken i siffror

Kor och mjölkglas i hage - beskärs vid användning

Hur många mjölkkor finns det i Sverige? Och hur ser invägningsstatistiken ut i år? Här får du svaren sorterade under kategorierna Jobben, Maten och Miljön.

Kor och mjölkglas i hage - beskärs vid användning
Till sidomenyn

Kontakt

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor om mjölk eller svensk mjölkproduktion!

Peter Kofoed

Peter Kofoed

Chef, LRF Mjölk

Till sidomenyn

Följ oss sociala medier

Vi finns på Facebook och Twitter!

Till sidomenyn