Mjölkkvalitet och nutrition

Området mjölkkvalitet och nutrition bistår med expertis och kunskapsutveckling för att förbättra förutsättningarna för mejerier och mjölkbönder att producera funktionell, säker och nyttig mjölk som har förtroende hos konsumenterna.