Maskinringarna har ofta varit centrala i räddningsarbetet genom att kalla in gödseltunnor och även suttit med i ledningsstaben för att därifrån dirigera tunnorna enligt räddningsledningens order. På några håll i landet har det ordnats utbildningar för både förare och ledningspersoner. LRF Entreprenad anser att sådana utbildningar bör ordnas över hela landet för att få en likvärdig möjlighet för landsbygdsresurserna att agera på ett säkert och effektivt sätt. Delegationen har haft besök av MSB på möte och ordförande samt verksamhetsansvarig har också träffat tre enhetschefer på MSB. Det var ett bra möte där de berättade vad som är på gång hos MSB och de visade också en stor förståelse för vad landsbygdresurserna kan hjälpa till med. När det kom till eventuella pengar kunde de dock inte hjälpa till rakt av. Vi bollades tillbaks till att de behöver ett tydligt uppdrag från politiken för att kunna ta fram pengar. Därför har LRF Entreprenad nu uppvaktat fler olika politiker och LRFs förbundsordförande Palle Borgström har skickat ett brev med förslagen till inrikesminister Mikael Damberg. LRF Entreprenad har också skickat brev till försvarsutskottets ordförande, Pål Jonson (M)

För att lyfta frågan bredare har vi även haft debattartiklar i ATL och MSB:s tidning Tjugofyra7. https://www.tjugofyra7.se/artiklar/Min-asikt/landsbygdsresurs/

Debattartiklarna har resulterat i att Sveriges Radio gjort reportage som sänts både regionalt och nationellt. Varken myndigheters eller politikens kvarnar maler så fort men det är tydligt att landsbygdsresurserna nu är betydligt mer kända och efterfrågade än för bara något år sedan. Nu gäller det bara att hitta en lösning så det kan bli utbildat folk i skogen och i ledningscentralerna, samt ett system med jourersättning så att insatserna i händelse av skogsbrand kan sättas igång betydligt snabbare än annars.