Situationen har sitt ursprung i leveransförseningar i samband med pandemin i kombination med en något minskad försäljning. Det har gjort att motorer fortfarande står omonterade trots att de enligt det tidigare regelverket skulle ha varit monterade vid halvårsskiftet och satta på marknaden senast 31 december 2021

CEETTAR har stöttat de europeiska maskintillverkarnas arbete för att få igenom de här övergångsbestämmelserna. I CEETTAR:s hantering har vi medlemsorganisationer tillfrågats och LRF Entreprenad anser också att det är en klok hantering att förlänga övergångsbestämmelserna. Alternativet skulle ha varit att färdigtillverkade motorer hade skrotats eller möjligen kunnat genomgå kostsamma ombyggnader för att uppnå kraven i Steg V. Förutom att det hade varit ett väldigt resursslöseri så hade merkostnaderna sannolikt till stor del hamnat på köparkollektivet så det var en bra lösning med förlängda villkor, ur flera aspekter.