Övergripande mål

Öka den svenska entreprenadbranschens förutsättningar att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt. 

Uppdragsformulering

Vi samverkar för att skapa bättre villkor för de gröna näringarnas entreprenadföretag.

Målområden

  • Branschkommunikation
  • Digitalisering (Big Data/GDPR etc.)
  • Näringspolitisk samverkan
  • Offentlig upphandling
  • Företagaridentitet
  • Kapitalförsörjning

Organisation

LRF Entreprenad är sedan mars 2018 inrättad som en avdelning under Företag och Analys på LRF. LRF Entreprenad, med representanter från intresseföreningarna (Sveriges Maskinringar, Farmartjänstföretagens RiksorganisationSkogsentreprenörerna samt Landsföreningen Sveriges Maskinstationer) och LRF, styr verksamheten och beslutar om LRF Entreprenads inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering.

LRF Entreprenad

LRF Entreprenad beslutar om inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering.