De senaste veckorna har matdebatten handlat mycket om Vasaloppets green washing och Citygross import-utspel.

Trots det så går det väldigt bra för Sveriges nöt-, gris-, och lammbönder. I ungdomsbarometern ses en stark trend mot att svenska ungdomar, framför allt unga kvinnor, väljer att mer fokusera på svenskproducerat när de äter kött.

I LRFs rapport för sista kvartalet 2017, ser man dessutom en mycket stark värdeökning för samtliga tre köttslag nöt, gris och lamm.
För nötköttsproducenterna har produktionsvärdet ökat med 35 procent sedan 2010. För lammnäringen är motsvarande siffra 18 procent och för gris 9 procent.

Här är ytterligare 5 tecken på att det går bra 

1. Trenden har vänt – svensk produktion ökar!
2. Högsta lammproduktionen på 32 år!
3. Investeringarna har fördubblats på två år!
4. Kina öppnar för svenskt griskött
5. 80 projekt Romeo-tjurar har delats ut och de första kalvarna har fötts.

LÄS MER: Bästa guiden för dig som vill börja med köttrasavel
LÄS MER: "Vi bönder ska vara stolta över det vi gör"
LÄS MER: Tänk globalt, agera lokalt
LÄS MER: Statistikplattformen, unik databas som uppdateras varje vecka