Nyligen utlovades ett nationellt stöd på 1,2 miljarder till Sveriges bönder. Nu larmar grisnäringen att de måste få ta del av denna summa. Annars riskeras en ny griskris.

Samtidigt som priserna på griskött har pressats kraftigt de senaste tio åren så har spannmålsskörden under denna torra sommar minskat med 35 procent. Eftersom det också har varit en dålig skörd i resten av Europa så höjs priset på spannmål. Det här slår direkt mot den svenska grisnäringen.

- Vi pratar om miljonförlust för enskilda grisföretagare. Det leder till att de som köper in smågrisar nu avstår från det, vilket i sin tur leder till att det blir brist på griskött i butik, säger LRFs grisexpert Margareta Åberg i SVTs Rapport.

Tommy Ögren är vd på Skövde slakteri. Han förklarar läget så här:

- Hade vi fått samma pris som vi fick på skinkan 2009 så hade vi klarat det här på egen hand, utan stöd. Men nu är grisbönderna i en akut situation.