Så här i torkans spår är det många som söker med ljus och lykta efter foder och även alternativa fodermedel. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har därför sammanställt några tips på udda fodermedel som går att användas till idisslare i kristider som dessa.

Några tips är:

- Ammoniakbehandling av halm för att höja råproteinhalten i grödan.

- Vass till köttdjur och andra växande djur.

- Låta djur beta i skogen samt äta löv.

Läs mer om tipsen här.