Gris 

Exportgodkännande Kina
Kina planerar ett inspektionsbesök i november avseende grisslakt och grisuppfödning. Det kan leda till ett bilateralt avtal med Kina för export av griskött.

Faktablad om svensk gris
Snart finns det ett nytt faktablad på Engelska om svensk grisnäring.

Grisföretagardag
LRF Kött bjuder tillsammans med Gård&Djurhälsan, Svenska Köttföretagen och Sveriges Grisföretagare in till Grisföretagardagen den 18 november 2015.

Copa möte Gris
LRF Kött har deltagit på COPA-Cogeca arbetsgruppsmöte och Civila Dialogmöte i oktober. Fortfarande råder en krissituation för grisbönderna  i övriga EU avseende avräkningspris och de stora problem som de Baltiska länderna har med Afrikansk Svinfeber.

Lamm

Kvalitetssatsning lammkött
Lammköttslyftet är under uppstart. En satsning som LRF Kött, Svenskt kött och Svenska Fåravelsförbundet bedriver tillsammans kring lammköttskvalitet i Sverige.

Djurvälfärdsersättning får
Mallar för djurägare som vill söka djurvälfärdsersättningen för får som startar 2016 arbetas fram i samarbete mellan branschen och SJV. Information om den nya djurvälfärdsersättningen finns på jordbruksverkets hemsida.

Träff Näringsdepartementet om rovdjur
LRF Kött och Svenska Fåravelsförbundet har träffat Näringsdepartementet för att diskutera rovdjurspolitik och få ökad förståelse för lammproduktionen i Sverige samt hur det regelsystem vi idag har påverkar den enskilda företagaren.

Nöt 

Betesregler och Djurvälfärdsersättning
Regelförenklingsarbete kring bete är påbörjat med bland annat förslag om att tillåta slutgödning på stall för betesdjur sommartid. Ett arbete för djurvälfärdsersättning för köttkor är påbörjat.

Nötköttsträffar på 20 platser
Utbildningsträffar för nötköttsproducenter pågår över hela landet på ca 20 platser. Utbildningarna ordnas  i samarbete med Mc Donalds.

Allmänt

Antibiotika
LRF har tillsammans med de övriga nordiska lantbruksorganisationerna uppmanat våra landsbygds- och folkhälsoministrar och Nordiska Rådet att verka för ett förbud för förebyggande antibiotikabehandling i den kommande europeiska lagstiftningen. Även de svenska parlamentarikerna och rapportörerna har fått samma uppmaning. Motståndet är tyvärr ganska kompakt.

Inspirationsdag för mer svenskt kött i kommuner och landsting
I samarbete med LRF arrangerade Svenskt Kött seminarier i Stockholm, Helsingborg och Göteborg om fördelarna med att upphandla svenskt kött till kommuner och landsting. Många goda exempel på hur man kan upphandla svenskt kött presenterades.

Härnösands prisbelönta upphandling presenterade hur de hade upphandlat svenskt och närproducerat kött genom delad upphandling och djurskyddskrav, i Hörby tillsammans med sex andra skånska kommuner upphandlar man färskt kött för att få de produkter man vill ha och i Borås är upphandlaren mycket tydlig med att ursprunget är viktigt när de upphandlar mat till kommunen och ställer därför djurskyddskrav för att få svenska produkter.

Grön Konkurrenskraft
Den 19 november presenteras 2015 års Grön Konkurrenskraft.