”Agricultural Outlook 2019-2028” är ett gemensamt verk av OECD och FAO med input från experter från medlemsstater och specialister på råvaruorganisationer. Rapporten är en 10-årig utblick avseende jordbrukets och fiskets råvarumarknader de kommande 10 åren. Överblicken avser i huvudsak jordbruket.

En av slutsatserna i rapporten är att det kommer ske en ökad efterfrågan på animalieprodukter. Det kommer att innebära att antalet djur ökar, liksom produktionen av fodergrödor. Produktionen av fodergrödor kommer att gå om produktionen av grödor för humankonsumtion under de närmaste 10 åren, eftersom efterfrågan på basvaror för humankonsumtion mättas och stagnerar under perioden.

Ökad efterfrågan från länder med hög befolkningstillväxt

Stora delar av den ökande efterfrågan på livsmedel kommer från länderna söder om Sahara, Indien, Mellanöstern och Nordafrika. Köttkonsumtionen väntas främst öka kraftigt i Kina, OECD, Syd- och Mellanamerika, mejeriprodukter i Indien och Pakistan medan socker och vegetabiliska oljor ökar till följd av alltmer halvfabrikat och färdigmat globalt.

Läs vår svenska sammanfattning av rapporten här.